Analyse af Ønsker og Behov samt Fremtidens Ydelser fra 3B

I 3B har vi stort og vedvarende fokus på beboernes og afdelingsbestyrelsernes ønsker til fremtidens ydelser i 3B. Derfor blev opgavegruppen 'Analyse af Ønsker og Behov samt Fremtidens Ydelser' dannet i efteråret 2016.

Opgavegruppen har blandt andet undersøgt og debatteret, hvordan vi i 3B sikrer grundlag for bedre forventningsafstemning og effektivisering - til gavn for beboerne i 3B. 

Resultaterne af opgavegruppens arbejde
Opgavegruppen blev afsluttet i efteråret 2017, efter at have givet resultaterne af gruppens arbejde videre til organisationsbestyrelsen. Resultaterne af opgavegruppen afspejles i det kommende priskatalog for 2019. 

I opgavegruppens kommissorium beskrives formålet med opgavegruppen yderligere. 

Du kan læse hele beskrivelsen her.