Driftsudvalg

Formand
Henrik Thorenfeldt

Øvrige medlemmer
Lis Brønholt
Flemming Løvenhardt
Rina Tentschert                                                                                                   

Administrativ ansvarlig
Anne Mette Fredsgaard Svendsen