Generationernes Byhus

Et naboskab for alle aldre - med naturen helt tæt på i Ørestad Syd

Lidt om at bo i Generationernes Byhus

3B opfører en ny boligafdeling på Asger Jorns Allé med ungdomsboliger, familieboliger og et 50+-fællesskab (uden hjemmeboende børn).

Boligafdelingen ligger placeret få hundrede meter fra Amager Fælled på den ene side og Vestamager metro på den anden side.

I boligafdelingen kommer du til at bo tættest på naboer, der er samme sted i livet som dig selv, men med mulighed for at opsøge og opdyrke fælles interesser og aktiviteter i det store naboskab.

Du kommer til at bo i et hus, der er bygget efter bæredygtige principper, og hvor vi bestræber os på at bruge træ, hvor det er muligt.

Et hus hvor man samarbejder om affaldssortering og har en fælles ambition om at passe på forbruget – af vand, varme, energi og drift.

Man hilser på naboen – i vaskeriet og ved postkasserne – og deles om fælles terrasser på etagerne og en tagterrasse med kig til Amager Fælled.

Med andre ord: For at bo her skal du have lyst til at være med til at definere og tage del i et godt naboskab for alle i boligafdelingen.

3B's Generationernes Byhus kommer til at ligge et af de mest spændende steder i Ørestad Syd i kort afstand til metroen.

I stueetagen er der fleksible rum, der supplerer boligerne. Her er plads til at invitere til fest og arrangere fællesspisning, filmklub, legestue og studie/kontortid, og mulighed for at indrette værksted – f.eks. keramik, male/tegne, træværksted, cykelreparation samt gæsteværelser.

Vi har skabt de bedste rammer for, at de fælles kvadratmetre kan blive et aktiv i hverdagen for alle beboere – men det er beboerne, der skal være med til at beslutte hvordan, og det forventer vi, at du vil være med til.

Et aktivt byliv – og oplevelser i naturen

Uden for huset er Asger Jorns Allé samlepunkt for Ørestad Syds byliv – her kan du handle, drikke kaffe, gå på vinbar og tage ophold på pladsen foran huset.

Her er du helt tæt på Københavns største naturområde, Amager Fælled, som inviterer til gå-, løbe- og cykelture. Samt til naturaktiviteter for børn og voksne.

I området afholdes desuden en årlig byfest, og I kan deltage i kajakroning og sankthansaften ved kanalen.

Boligerne

Der planlægges opført 118 boliger i alt:

  • 42 ungdomsboliger
  • 24 ”50+ boliger” i bofællesskab
  • 52 familieboliger

Tidsplan

Byggeriet forventes opført fra efteråret 2024 til efteråret 2026.

En god start – og fortsat indflydelse

Vi vil gerne sikre, at de kommende beboere får mulighed for at hilse på hinanden og sammen finder ud af, hvordan de får et godt naboskab.

Derfor inviterer vi til en beboerproces med informationsmøder, workshops og fælles aktiviteter inden indflytning.

Der kommer mere information om denne proces ca. 1 år inden indflytning.