Vi forstærker beboerindflydelsen

Beboerdemokratiet er rygraden i Boligforeningen 3B, og vi tror på, at beboerdemokratiet bliver stærkest, når flest muligt deltager, og når flest muligt bliver hørt. Derfor vil vi arbejde med at forstærke beboerdemokratiet.

Beboerdemokratiet

Alle 3B’s afdelinger er styret af en afdelingsbestyrelse, som består af beboere fra afdelingen, som bliver valgt af de andre beboere i afdelingen på det årlige afdelingsmøde. Medlemmer af afdelingsbestyrelser har mulighed for at stille op til organisationsbestyrelsen, som er den øverste myndighed i 3B.

I 3B arbejder vi for at give beboerdemokratiet de bedst mulige betingelser, og vi tror på at mangfoldighed skaber det stærkeste beboerdemokrati. Vi opfordrer derfor alle til at stille op i deres lokale afdelingsbestyrelse – uanset alder, erfaring, køn eller etnicitet. Læs mere om beboerdemokratiet her.

Opgavegrupper

Beboerdemokratiet er ikke den eneste måde, du kan gøre din stemme gældende i boligforeningen. Opgavegrupperne er midlertidige arbejdsgrupper, der samles om en konkret opgave og opløses igen, når gruppen er nået frem til bud på en eller flere løsninger. Læs mere om opgavegrupper her

3B´s Forsamlingshus

I april 2021 afholdt 3B fire beboermøder om 3B’s nye strategi. De fire møder handlede om de fire byggesten, som 3B’s nye strategi er bygget op omkring – vi sætter en bæredygtig dagsorden, vi skaber plads til alle, vi forstærker beboerindflydelsen, og sammen skaber vi gode hjem.

Beboermøderne var åbne for alle i 3B og gav derfor beboerne mulighed for at diskutere de fire emner og udveksle erfaringer på tværs af afdelinger.

Undervejs på disse møder foreslog flere beboere, at denne slags beboermøder bliver en fast del af det at bo i 3B. Det omsatte organisationsbestyrelsen hurtigt til handling, og således blev 3B’s digitale forsamlingshus født. I mellemtiden er 'digitale' blevet slettet fra titlen, og forsamlingshuset har åbnet sine fysiske døre, så man nu både kan deltage i KAB-Huset og online bag skærmen. 

Hvert møde starter med et interview med en ekspert på dagens emne. Efter oplægget er der plads til spørgsmål og debat. Adgang er gratis, og alle er velkomne.

Har du en god ide til nye emner eller temaer, vi kan tage op i forsamlingshuset, hører vi gerne fra dig. Du er også meget velkommen til at stille spørgsmål eller sende ris og ros. Det gør du på kundecenter3b@kab-bolig.dk.

 

Kalender for 3B´s digitale forsamlingshus (Opdateres løbende)

  • 8. februar 2023: aflyst pga. sygdom

Har du en idé til et emne eller en spændende oplægsholder, må du meget gerne skrive til kundecenter3b@kab-bolig.dk

 

Tidligere afholdte beboermøder i 3B
 

2022

2021

  • 22. november: Det svære naboskab - hjælp til konflikthåndtering. Se optagelsen her.
  • 22. september: Affaldssortering
  • 26. august: Elladestandere og delebiler i afdelingen - Se første del af mødet her
  • 28. april: Vi sætter en bæredygtig dagsorden - med oplæg af Tv-vært Sebastian Klein.
  • 21. april: Sammen skaber vi gode hjem - med oplæg af sociolog Aydin Soei.
  • 14. april: Vi forstærker beboerindflydelsen - med oplæg af demokratiekspert Bjørn Hansen.
  • 7. april: Sammen skaber vi plads til alle - med oplæg af Tv-vært Abdel Aziz Mahmoud.

Beboernes egne projekter

Rundt omkring i 3B’s afdelinger spirer kreative grupper og tiltag op, som er med til at gøre hverdagen sjovere og tryggere. Her kan du læse lidt om nogle af initiativerne. Vil du have din afdeling på listen, må du meget gerne skrive til kundecenter3b@kab-bolig.dk. Har du en god idé til noget, du vil lave i din afdeling, kan du altid kontakte din lokale afdelingsbestyrelse – de bliver sikkert glade for nye kræfter.

Den boligsociale indsats på Amager

Partnerskaber - fællesskaber og fritidsliv i og ud af boligområderne
Vi arbejder med at understøtte eksisterende samt nye partnerskaber og samarbejder, der giver børn og unge adgang til inkluderende fællesskaber og fritidsaktiviteter såvel indenfor som udenfor boligområderne, fx med NGO’er, foreninger, Kultur- og fritidsforvaltning i KK mfl. Fællesskaber og aktiviteter, der skal forebygge udenforskab og dermed kriminalitet – og i stedet styrke børn og unges medborgerskab, handlemuligheder og tilhørsforhold.

Kvinder i Front
Kvinder i Front består af én fysisk platform, hvor kvinder på ugentlig basis kan deltage i et åbent tilbud med aktiviteter og fællesskaber, der systematisk sætter ind i forhold til de parametre målgruppen er udsat på - sprog, arbejdsmarked, uddannelse og familieliv.

Den boligsociale indsats i Valby

Støtte til beboerdemokrater
Vi støtter op omkring beboerdemokraternes ønsker og idéer til mere fællesskab i boligområderne - fra sommerfest til kriminalpræventive indsatser.

Folehavens fædrenetværk
Netværk og fællesskab for fædre med tilknytning til Folehave-kvarteret. Beboerdemokrati der har til formål at danne en forening, der søger at løfte områdets behov og engagere isolerede fædre i højere grad.

Folehave festival
Årlig fest for hele området, skabt i samarbejde med lokale frivillige og foreninger, med fokus på demokratisk inddragelse og samskabelse.

All In projekt
Projekt for unge mellem 15-18 år mhp. foreningsdannelse og demokratisk inddragelse samt lokale aktiviteter for unge.