Fremtidens Drift 2.0

I 2017 vedtog 3B’s repræsentantskab indsatsen Fremtidens Drift til udvikling af driften i 3B. Med Fremtidens Drift er der lagt nogle solide spor, som danner fundamentet for en robust og fremtidssikret drift i 3B.

Meget er sket siden – 3B er blandt andet blevet en del af KAB-fællesskabet (læs mere om, hvad det vil sige her). Organisationsbestyrelsen i 3B har i juni 2020 godkendt en justering af Fremtidens Drift – denne viderebygning kalder vi Fremtidens Drift version 2.0 og den træder i kraft 1. oktober 2020. 

I Fremtidens Drift 2.0 er der særligt fokus på fire indsatsområder:

1. Justering af struktur/organisering

  • Driftens organisering

  • Understøttelse af driftschefer

  • Fysiske forhold på ejendomskontorerne

2. Samarbejde med/opbakning fra KAB

  • Support og samarbejde med KAB

  • Fordeling af opgaver mellem drift og KAB

  • Tværgående projekter og fællesdrift med andre KAB-administrerede afdelinger

3. Opkvalificering af medarbejdere

  • Kompetenceudvikling af faggrupper og fokus på driftschefernes ledelsesmæssige rolle

  • Formidling af Fremtidens Drift 2.0 til medarbejdere og inddragelse i den lokale udrulning.

4. Politisk samarbejde

  • 3B’s kontaktpersoners formidling af Fremtidens Drift 2.0 og samarbejde mellem kontaktpersoner og driftschefer

  • Servicerammer og samarbejde mellem drift og afdelingsbestyrelser