94 pct. anbefaler at være med i 3B’s opgavegrupper

Sammen skaber vi levende og mangfoldige fællesskaber. Sådan lyder 3B’s vision, der også er en del af strategien ’3B-Sammen mod 2020’.

Af Lasse Welander-Haahr

Netop samskabelse er det essentielle ved 3B’s opgavegrupper - og ifølge 3B’s allerførste seks opgavegrupper, der netop er afsluttet, er opgavegrupperne et godt sted til at få medindflydelse på beslutninger og udvikling i 3B. 

I efteråret 2016 begyndte en helt ny arbejdsform i 3B – og faktisk også i hele den almene sektor. Opgavegrupper. Aldrig har beboerne og afdelingsbestyrelserne været tættere på beslutninger, der gælder hele 3B og ikke blot den enkelte afdeling.

Gennem opgavegrupper har beboerne og afdelingsbestyrelserne været med til at skabe nye løsninger, der er til gavn for hele 3B. Og spørger man medlemmerne i opgavegrupperne, har det samlet set været godt at være med i 3B’s opgavegrupper. I en evaluering af opgavegrupperne i september 2017 svarer hele 95 pct., at det har været en god oplevelse – og 94 pct. anbefaler andre at være med i 3B’s opgavegrupper. 

Formålet med opgavegrupper er nyskabelse gennem nye samarbejdsformer
Men mener opgavegruppernes medlemmer selv, at de har været med til at skabe nyt? Ja. Alle er enige i, at opgavegrupperne er et godt sted for nyskabelse, og at opgavegrupperne er kommet med bud på løsninger, der er til gavn for 3B. Derudover svarer alle, at opgavegruppernes måde at arbejde på er et godt supplement til organisationsbestyrelsens og afdelingsbestyrelsernes arbejdsform. 

 

- Det glæder mig, at deltagerne er tilfredse med at have været med i de første opgavegrupper nogensinde i 3B. Og når evalueringen samtidig viser, at medlemmerne i opgavegruppen mener, at de har været med til nyskabelse, siger det noget om, at vi er på rette spor. I 3B er det nu en etableret måde at deltage i beboerdemokratiet på.

Trækker på deltagernes egne erfaringer
De seks første opgavegrupper skulle komme med bud på løsninger på konkrete udfordringer. Fx har opgavegruppen 'Øget Brug af Beboerlokaler' fundet frem til forslag og inspiration til at bruge beboerlokaler i 3B’s afdelinger endnu mere. Opgavegruppen 'Styring af Renoveringssager' fandt frem til, hvordan bygge- og renoveringssager kan håndteres endnu bedre – blandt andet i form af mere og bedre kommunikation til og med beboerne. Med i denne opgavegruppe var der flere fra 3B-afdelingen Hjortegården, der i skrivende stund er i gang med en større renovering. 

- Det er beboerne, der er eksperter på deres eget liv. Ikke os i organisationsbestyrelsen. Beboerne ved, hvor skoen trykker, og derfor bidrager deres erfaringer – både de gode og de mindre gode – til, at vi sammen kan gøre tingene endnu bedre i 3B, fortæller Steffen Morild. 

Ny form for beboerdemokrati
Med opgavegrupperne var det et klart mål at styrke samarbejdet mellem 3B’s organisationsbestyrelse, afdelingsbestyrelser og beboere. Og ifølge deltagerne i de første seks opgavegrupper er det lykkedes. 

Alle er enten meget enig eller enig i, at opgavegrupperne er med til at styrke samarbejdet. Derudover er alle også enten meget enig eller enig i, at opgavegrupperne er et godt supplement til organisationsbestyrelsens og afdelingsbestyrelsernes arbejdsform. 3B’s opgavegrupper er kommet for at blive.

- De positive erfaringer - og ikke mindst positive tilbagemeldinger fra medlemmerne i de seks første opgavegrupper - bekræfter os i, at 3B fremover har opgavegrupper. Det er en ny måde at tage aktivt del i beboerdemokratiet i 3B. Opgavegrupper kører i kort tid, og gruppen mødes max 4-5 gange. Det passer perfekt til beboernes ofte travle hverdag med familieliv og arbejde. Evalueringen fra de første seks opgavegrupper viser os samtidig, hvor vi kan forbedre i forhold til fremtidige opgavegrupper. Så tilbagemeldingerne er en stor hjælp, lyder det fra Steffen Morild.

Allerede nu er der nye opgavegrupper på vej. Beboere og medlemmer af 3B’s afdelingsbestyrelser kan skrive sig på en interesseliste ved at sende en mail til 3b@kab-bolig.dk, hvor de fortæller om deres interesseområder. De nye opgavegrupper offentliggøres meget snart på 3B’s hjemmeside.

3B's opgavegrupper var i øvrigt blandt de 15 nominerede  ud af 131 indstillede projekter til Almene Fagpriser, da der var Almene Boligdage i Aarhus den 17.-18. november 2017. Opgavegrupperne var indstillet til prisen for bedste beboerdemokratiske projekt.