Beboerundersøgelsen er allerede brugt aktivt ude i boligafdelingerne

3B’s beboere har været meget villige til at svare på beboertilfredshedsundersøgelsen. Det gør det nemmere at prioritere indsatser i den enkelte boligafdeling.

Af Jakob Østergaard Nøhr

2023 blev året, hvor vi spurgte alle beboere om deres oplevelser med at bo i 3B. Alle tal og kommentarer fra 3B’s beboerundersøgelse er i hus, og flere steder har det allerede ført til mindre eller større ændringer i boligafdelingen.

I en boligafdeling er affaldshåndteringen blevet justeret. I et driftsområde er der indført en politik for telefoni. Og et helt tredje sted er resultaterne fra beboerundersøgelse brugt til at skabe mere tryghed med ny belysning og kontakt til politiet.

- Vi har drøftet resultaterne med den enkelte afdelingsbestyrelse. På baggrund heraf har vi for eksempel sat fokus på, hvordan vi kan øge vores service endnu mere – herunder hvordan vi følger op på beboeropgaver, hvordan møder vi nye beboere ved indflytning, hvordan kan vi optimere vores skralderum, hvordan øger vi trygheden gennem for eksempel kraftigere og ensartede lyskilder i kældre og gangarealer, siger Hanne Tidemand, driftschef i driftsområde D og G.

Høj svarprocent giver et solidt afsæt

1. år (2023) med beboertilfredshedsundersøgelsen i hele 3B gik ud på at indsamle data og svar fra beboerne. I år 2 har vi nu flyttet fokus over på selve indholdet i de mange svar, og hvordan vi kan handle på svarene.

Som nævnt har driften allerede handlet på nogle af svarene rundt om i 3B-land. Men den 11. og 12. marts var alle driftschefer på seminar, hvor de skrev handleplaner for, hvordan de sammen med alle medarbejdere vil arbejde med at forbedre servicen over for beboere endnu mere.

I 2023 svarede hele 50 % på beboertilfredshedsundersøgelsen. Det er et meget højt tal i forhold til andre spørgeundersøgelser, og dermed er resultatet meget pålideligt.

- Når så mange beboere har svaret på beboertilfredshedsundersøgelsen, har vi langt mere viden om, hvad der er gode rammer for tilfredshed og tryghed for vores beboere. Det kan driften og bestyrelser bruge som et solidt afsæt til at prioritere, hvad der skal og kan gøres i en bestemt boligafdeling, siger Hanne Tidemand.

Beboerundersøgelsen er en løbende proces, men med resultaterne for 2023 har vi et udgangspunkt at gå ud fra. Når vi begynder at få resultaterne for 2024 i hus, kan vi så småt begynde at se en udvikling. Og forhåbentlig viser den, at vores indsatser har båret frugt, og hvilke emner det ellers kan være relevant at se nærmere på.