Vi sætter en bæredygtig dagsorden

Boligforeningen 3B vil gå forrest, når det kommer til den grønne dagsorden. Bæredygtighed skal tænkes ind i alle måder, vi arbejder, bygger og vedligeholder på.

Vild med Vilje

Et af de områder, hvor 3B har satset stort, er på biodiversiteten. Det har vi blandt andet, fordi mange af vores afdelinger råder over store grønne arealer. Når vi omlægger dem til vild natur, kan vi derfor både bidrage visuelt – det er tydeligt at se, når en slået græsplæne forvandles til en blomsterrig eng – og mere vigtigt kan vi bidrage konkret ved at give flere yngle- og levesteder til truede insekter og arter.

3B’s organisationsbestyrelse vedtog i 2020, at alle afdelinger får betalt en gratis startpakke til at omlægge de grønne arealer til områder med fri natur og høj biodiversitet. Det betyder, at flere og flere afdelinger er kommet med den vilde bølge og har omlagt til Vild med Vilje. Læs mere om Vild med Vilje her

I foråret 2021 besøgte Tv-vært og naturelsker Sebastian Klein 3B’s digitale forsamlingshus. Se optagelsen her og bliv klogere på, hvorfor han er så begejstret for biodiversitet og vild natur: 

I 2021 vandt 3B’s afdeling Folehaven bæredygtighedsprisen for sit arbejde med den grønne omstilling. Læs mere om, hvad de har gjort her.

Den grønne drift

Folehaven er dog langt fra den eneste afdeling, som arbejder aktivt med den grønne omstilling. På hver sin måde – fra det små til det helt store – arbejder 3B’s medarbejdere i driften med at genbruge, reducere og omstille.

  • Udskiftning af alle lyskilder til LED-belysning giver en besparelse på både økonomi og co2-udledning. I Højstensgård i Herlev betyder det en besparelse på knap 200.000 kr. årligt.
  • Genbrug af regnvand til vaskeri i Folehaven, Valby. Det blev implementeret i 2018 og har – udover den klimavenlige vandbesparelse – indtil videre givet afdelingen en årlig besparelse på 1,7 mio. liter vand. I kroner bliver det en besparelse på cirka 1 mio. kr. årligt.
  • Opsætning af cykelservicestationer i Folehaven, Valby, har øget incitamentet for at tage cyklen frem for bilen, da det nu er langt lettere for beboerne at pumpe eller reparere cyklen. Opsat i 2022.
  • Regnvandstønder ved nedløbsrør i Folehaven, Valby, og genbrug af vandet fra dammen i Malurthaven, Herlev, giver beboerne og driften gratis vand til brug i haver og ved udendørs arbejde.
  • I Herlev Midt, Folehaven og Malurthaven har man siden 2020 løbende udskiftet køretøjer og værktøj med tilsvarende baseret på el.
  • I flere afdelinger er man begyndt at beskære i mindre grad og, når man gør det, tage højde for fuglenes ynglesæson for at fremme biodiversiteten.

Beboernes egne projekter

Rundt omkring i 3B’s afdelinger spirer kreative grupper og tiltag op, som er med til at gøre hverdagen sjovere og tryggere. Her kan du læse lidt om nogle af initiativerne. Vil du have din afdeling på listen, må du meget gerne skrive til kundecenter3b@kab-bolig.dk. Har du en god idé til noget, du vil lave i din afdeling, kan du altid kontakte din lokale afdelingsbestyrelse – de bliver sikkert glade for nye kræfter.

Folehaven, Valby

Her har boerne nedsat et haveudvalg, som deltager i gennemgang af afdelingens grønne områder, så de sikrer sig, at driftens arbejde stemmer overens med beboernes ønsker.

Søagerpark, Herlev

Her er der fast tradition for fælles arbejdsdage, hvor beboerne er med til at holde afdelingen fin og sætte deres præg på den. Der følger altid masser af hygge og mad med, så det også bliver en anledning til at lære hinanden at kende og skabe tryghed.

Egedalsvænge, Kokkedal

Her har en flok beboere startet deres egen honningproduktion med bistad i afdelingen.

Hedelyngen, Herlev

Her sørger beboerne for, at de lokale torve ser pæne ud. De skifter sandet i sandkasserne, og de forskellige laug/klubber igangsætter løbende projekter. Fx bygger ”hønselauget” selv et nyt hønsehus.

Den boligsociale indsats på Amager

Grønne Bæredygtige Fællesskaber
I samarbejde med Københavns Professionshøjskole organiseres positive madfællesskaber herunder Fællessspisninger i A-huset. Desuden udvikles  Byhaven til at være et mødested for afdelingens beboere. Et projekt med midler fra Velux.

Lykkebazaren - nærgenbrugsstation i Remiseparken 
I 2022 er der blevet opført en Alternativ Nærgenbrugsstation i Dyvekevænget i samarbejde med TMF og med 3B´s drift. Genbrugsstationen er et omdrejningspunkt for jobskabelse og bæredygtige tiltag i området.

Den boligsociale indsats i Valby

Kirsebærhavens Planteskole
Vi arbejder på at etablere Danmarks første socio-økonomiske planteskole i et alment boligområde. 

Lad naturen flytte ind
Vi hjælper afdelinger søge penge til omlægning af deres grønne arealer til mere biodiversitet.

Grønt mini-kursus for unge
3 dags kursus for unge mellem 8-13 år med fokus på bæredygtighed, Miljø og genbrug i samarbejde med den bemandede legeplads i Valby parken.