Fredag den 8. december 2023 lukker receptionen i KAB-Huset kl. 14.00

Vi skaber plads til alle

I 3B arbejder vi får at der er plads til alle, på trods af vores forskellighed. Læs mere om, hvordan vi gør det her på siden.

Retningslinjer om tolerance og respekt

I alle 3B’s afdelinger bor vidt forskellige mennesker dør om dør. Mennesker med høj indkomst, mennesker uden for arbejdsmarkedet, mennesker født og opvokset i Danmark, og mennesker, som først lige er flyttet hertil. Der skal være plads til os alle, og det kræver tolerance og respekt.

3B har altid arbejdet ud fra retningslinjer om tolerance og respekt for mangfoldighed. For at gøre vores værdisæt endnu tydeligere, er vi i gang med at udarbejde nogle faste retningslinjer, som vil blive offentliggjort her på hjemmesiden i løbet af efteråret 2022.

Beboerdemokratiet er en hjørnesten i 3B, og i 3B tror vi på, at beboerdemokratiet bliver stærkest, når flest muligt deltager. Vi opfordrer derfor alle til at stille op i deres lokale afdelingsbestyrelse – uanset alder, erfaring, køn eller etnicitet. Læs mere om beboerdemokratiet her.

Beboernes egne projekter

Rundt omkring i 3B’s afdelinger spirer kreative grupper og tiltag op, som er med til at gøre hverdagen sjovere og tryggere. Her kan du læse lidt om nogle af initiativerne. Vil du have din afdeling på listen, må du meget gerne skrive til kundecenter3b@kab-bolig.dk. Har du en god idé til noget, du vil lave i din afdeling, kan du altid kontakte din lokale afdelingsbestyrelse – de bliver sikkert glade for nye kræfter.

Den boligsociale indsats på Amager

Lommepengeprojekt
Vi skaber lommepengejobs til unge i alderen 13-15 år. Primært unge, der kommer fra udsatte familier, oplever udfordringer i skolen og har brug for træning for at kunne begå sig i et ordinært fritidsjob.

Fritidsjobscafé og fritidsjobsworkshops
Aktiviteten skal hjælpe unge i udsatte positioner med at søge, få og fastholde et fritidsjob. Unge, som har haft et fritidsjob, har større sandsynlighed for at være i beskæftigelse eller uddannelse senere i livet end unge, der ikke har.

Ung 2300
Vi giver særligt udsatte unge, primært i alderen 16– 25 år, vejledning og støtte til et trygt ungdomsliv med adgang til uddannelse og beskæftigelse samt en god overgang til voksenlivet.

Voksenbeskæftigelse
Få arbejder med at få flere ledige voksne beboere nærmer sig arbejdsmarkedet og får adgang til lønnede timer i det lokale erhvervsliv, socialøkonomiske virksomheder, byggeprojekter, boligorganisationernes drift og hos andre samarbejdspartnere. Det gør vi bl.a. gennem jobcafeer, mentorskaber mv.

Superkræfter
Formålet med Superkræfter er at øge børn og unges chancelighed i skole og uddannelse 
På de 5 folkeskoler i Amagerplanen bliver frivillige voksne og unge læsevenner matchet med børn i 0.-5. klasse, der derigennem modtager ugentlig sprog- og læsestøtte fra deres personlige læse- og voksenven gennem et skoleår.

Sprog og lektiehjælp
Vi styrker voksne beboeres dansksproglige kompetencer med henblik på uddannelse, arbejdsmarked og mulighed for at handle i eget liv ved at hjælpe dem i gang med Danskundervisning. Vi samarbejder med NGO om at give drive lokale lektiecafeer, hvor områdets udsatte børn og unge får adgang til lektiehjælp.

Den boligsociale indsats i Valby

Lommepengejobs i Virksomheder
Unge mellem 13-15 år får muligheden for at afprøve arbejdet i lokale virksomheder.

Brug din stemme
Ved forskellige valg og afstemninger oplyser vi om rettigheder og muligheder for at engagere sig demokratisk.

Lektiehjælp
Ugentlig tilbud til henholdsvis 0.-5.kl og 6.-mellemlang uddannelse, køres af frivillige i samarbejde med boligsocial helhedsplan.

Juniorbetjent
Unge mellem 12 og 14 år prøver kræfter med Politi uddannelsen gennem et halvårigt forløb, hvor kompetenceopbygning og inddragelse er i højsæde.

Ungeværter
Unge mellem 15-17 år bliver ansatte som unge ambassadører og logistisk bindeled for områdets behov ifm. events og arrangementer. 

Småjob for helt unge
Unge mellem 10 og 13 laver småjobs lokalt og får en tur/oplevelse med Mit Kvarter ud af det. Formålet er at integrerer utilpassede unge ind i positive fællesskaber og give dem gode oplevelser. 

Folkekøkken
Fællesspisning afholdt en gang i kvartalet for hele området. Maden bliver lavet af beboerne og alle spiser sammen på tværs af generationer, aldre og kulture.

Familiekøkkenet
Madlavningskurser for familier afholdt over 4 gange i samarbejde med Hello Kitchen og Københavns Kommune. Formålet er, at skabe netværk på tværs af familierne og give dem gode oplevelser samt viden om sund mad.