Den 10., 11. og 14. juni 2021 har vi lukket for personlige henvendelser pga. flytning. Læs mere.

Ny strategi på vej

Frem til repræsentantskabsmødet i juni 2021 arbejder vi målrettet med at udvikle 3B's nye strategi.

Den nuværende strategi 3B – Sammen mod 2020 har været et solidt grundlag for alt, hvad 3B har arbejdet med siden den blev vedtaget i 2016.

Vi har evalueret 3B – Sammen mod 2020 og vender nu næsen fremad i arbejdet med en ny strategi for Boligforeningen 3B. Og heldigvis har vi med 3B - Sammen mod 2020 skabt et rigtig god fundament at arbejde videre på.

Her på siden kan du få indblik i processen, herunder blandt hvem der bidrager til indhold og fokusområder, hvordan vi samler input og tilpasser strategiarbejdet til den omkringliggende verden anno 2020 – og ikke mindst hvordan den skal få liv og skabe retning i 3B de næste år.

Processen

3B samarbejder med konsulentfirmaet Bro om strategiprocessen.

Bro er nogle dygtige kommunikationsfolk med speciale i organisationsudvikling og adfærdsdesign, og de forstår, hvor vi vil hen med 3B.

Fokus i 3B's nye strategi

Efter mange gode drøftelser og indsigter fra afdelingsbestyrelser, det boligsociale og driften i 3B i løbet af 2019, 2020 og 2021 er organisationsbestyrelsen, driften og afdelingsbestyrelserne i samarbejde med Kundecenter 3B og Bro godt på vej til at finde frem til fokusområderne i den nye strategi.

Organisationsbestyrelse har besluttet, at 3B holder fast i den stærke vision:

Sammen skaber vi levende og mangfoldige fællesskaber

3B's værdier om at være nyskabende, nærværende og ordentlige bliver også bevaret i den nye strategi.

I den nye strategi vil der være særligt fokus på fire områder

  • Beboerindflydelse
  • Fællesskaber
  • Bæredygtighed
  • Service i driften

Processen er godt i gang og der har været afholdt flere møder og seminarer om strategien. Men som så meget andet, så er arbejdet med strategien også ramt af COVID-19 og er forlænget. Det betyder, at behandlingen af den nye strategi er udskudt til det næste repræsentantsskabsmøde den 10. juni 2021.