Den 10., 11. og 14. juni 2021 har vi lukket for personlige henvendelser pga. flytning. Læs mere.

Strategien: 3B - sammen mod 2020

Sammen skaber vi levende og mangfoldige fællesskaber.

3B har udarbejdet en ambitiøs strategi – og udformet den som en tegning.

Navnet er ’3B – sammen mod 2020’.

Vi er i fuld gang med at gøre strategien ’3B - sammen mod 2020’ til virkelighed.

Strategien er blevet til i et tæt samarbejde mellem organisationsbestyrelsen, afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Som noget helt nyt er vores strategi et billede.

I denne video kan du se billedet og høre 3B's formand, Steffen Morild, fortælle om strategien:

Du har fravalgt nogle cookies. Derfor kan du ikke se indholdet, fx en video. Klik på cookie-ikonet nederst i venstre hjørne, tilvælg Marketing cookies, gem indstillinger og tryk herefter på 'F5'-tasten. Du kan til enhver tid ændre dine cookieindstillinger igen.

Den røde tråd

3B har rødder helt tilbage til 1927. Den røde tråd har gennem alle årene været ønsket om at skabe gode boliger og stærke fællesskaber, der kan rumme mange forskellige mennesker.

Den røde tråd fortsætter med visionen:

Sammen skaber vi levende og mangfoldige fællesskaber

Målet er, at 3B i 2020 kendetegnes ved, at...

 • ...vi præger vores omverden – vi vil være med til at sætte dagsordenen og sætte præg på fremtidens almene boliger
 • ...vi er en attraktiv boligforening – vi vil være med til at skabe gode boliger til alle i Storkøbenhavn
 • ...det er rart at komme hjem – og det skal det være for alle de forskellige typer mennesker, der bor i 3B
 • ...vi skaber rammen for moderne fællesskaber.

 

Mål og fokusområder

Med udgangspunkt i kendetegnene, som skal præge 3B i 2020, og de tendenser, som sætter rammen om vores udvikling, fastlægger ’3B – Sammen mod 2020’ fire mål for de kommende år.

Til hvert mål er der tilknyttet tre fokusområder – områder, hvor vi skal gøre en indsats for at realisere målene og dermed visionen.

 1. Vi skal bygge videre på et attraktivt og aktivt beboerdemokrati
 2. Vi skal fremme synlige og åbne fællesskaber
 3. Vi skal være en organisation med fokus på både det økonomiske, sociale og miljømæssige
 4. 3B skal skabe gode muligheder for livsudfoldelse.

Hvordan vi arbejder med strategien

For at ’3B – Sammen mod 2020’ skal blive til virkelighed både internt og i den enkelte boligafdeling, arbejder afdelingsbestyrelser, beboere og medarbejdere sammen og sætter lokale initiativer i gang.

Strategien er omsat til indsatsområder og handleplaner.

Sådan blev strategien til

’3B - Sammen mod 2020’ er blevet til i et samarbejde mellem 3B's organisationsbestyrelse, afdelingsbestyrelserne i boligafdelingerne og medarbejderne.

Strategien er udformet som en tegning, og vi har fået hjælp af Bigger Picture til at tegne det.

I processen har der været særligt fokus på:

 • Sammenhæng, gennemsigtighed og overblik
 • Involvering
 • Ejerskab og engagement
 • Løbende tilbagemeldinger/kommunikation

 

En proces med engagement og inddragelse

Hele processen har bestået af kreative workshops, møder og road show i boligområderne:

 • 1 workshop, hvor organisationsbestyrelsen begyndte arbejdet med strategien.
 • 2 workshops, hvor ledergruppen og organisationsbestyrelsen arbejdede med indhold til strategibilledet
 • 2 workshops, hvor organisationsbestyrelsen arbejdede med input/indhold til strategibilledet
 • 5 områdemøder i november 2015, hvor afdelingsbestyrelserne arbejdede med strategibilledet og kom med input og kommentarer til organisationsbestyrelsens indledende oplæg
 • 1 stor workshop med godt 100 deltagere, der bestod af både afdelingsbestyrelsesmedlemmer, organisationsbestyrelsesmedlemmer og medarbejdere
 • 4 områdemøder i marts 2016, hvor afdelingsbestyrelserne fik en tilbagemelding på inputtene fra den store workshop, og kunne komme med feedback på næste verion af strategibilledet
 • 3 road shows for medarbejderne, hvor formanden og den administrerende direktør gav tilbagemelding på inputtene fra workshoppenog præsenterede resultatet i en ny version af billedet
 • 6 designmøder med Bigger Picture, hvor inputtene blev diskuteret og prioriteret, så de kunne dem ind i billedet
 • Endelig præsentation af billedet for beboerdemokratiet på repræsentantskabsmødet i maj 2016, hvor strategien blev vedtaget.

Konkrete tiltag

Her kan du se nogle af de mange konkrete tiltag, 3B har sat i værk i forbindelse med implementering af 3B – Sammen mod 2020.

Præger omverdenen gennem medierne
I 3B gør vi en stor indsats for at brande os selv i medierne, lokale såvel som landsdækkende. Siden 3B – Sammen mod 2020 blev vedtaget, har 3B været omtalt i mange forskellige sammenhænge. Eksempler på historier, der har været i medierne, er:

 • 3B bygger LGBT-seniorbofællesskab for 50+ i Urbanplanen
 • 3B 270 ungdomsboliger i Urbanplanen
 • 3B bygger skæve boliger til hjemløse
 • Socialøkonomisk iværksætteri
 • Præmieret boligafdeling med på arkitekturbiennalen i Venedig
 • 3B indgår strategisk samarbejde med KAB
 • Unge politikadetter i Gladsaxe

Strategisk partnerskab med KAB
3B og KAB indgik et stærkt strategisk partnerskab under overskriften ”Fælles investeringer, fælles udvikling og fælles gevinster”. Vi har tilsammen mere end 60.000 boliger i hovedstadsområdet, hvilket samlet gør os til en vigtig spiller i den almene sektor – ikke mindst når det kommer til udvikling og indflydelse.

Det strategiske partnerskab udviklede sig i 2018 til, at 3B besluttede at blive en del af KAB-fællesskabet ved årsskiftet.

Læs mere her om, hvad det betyder.

Bestyrelsesuddannelse
Under sloganet "Stå stærkere og brænd igennem" lancerede 3B i 2016 3B's bestyrelsesuddannelse. Det var et uddannelsesforløb for afdelingsbestyrelsesmedlemmer, der giver kompetencer inden for blandt andet ledelse, rekruttering og inddragelse af frivillige, forankring af initiativer, kommunikation, samarbejde og konflikthåndtering.

Nu er bestyrelsesuddannelsen overgået til KAB-fællesskabet, så alle fællesskabets boligorganisationer kan få glæde af den.

Læs mere om KAB-fællesskabets bestyrelsesuddannelse her.

Nye boformer
I tråd med 3B's vision om at skabe levende og mangfoldige fællesskaber, stræber vi efter at udvikle nye former for fællesskaber. Det gør vi fx med konceptet "Robuste skæve boliger", der har sit udgangspunkt i, at vi som almen boligforening løfter en vigtig samfundsopgave, der blandt andet går ud på at tilbyde et hjem til alle.

Urbanplanen på Amager, der rummer godt 3000 3B-boliger, er også i rivende udvikling. Her bygger vi et LGBT-seniorbofællesskab for 50+, der kommer til at ligge mellem andre familieboliger, ungdomsboliger og plejecentret Hørgården 3.

Opgavegrupper
Som en del af arbejdet med at få strategien gjort til virkelighed, har 3B's organisationsbestyrelse nedsat en række opgavegrupper, hvis formål er at styrke samarbejdet mellem organisationsbestyrelsen og afdelingerne og skabe gode politiske løsninger og nyskabelse i 3B.

Opgavegrupperne skal tage fat i relevante udfordringer og opgaver samt komme med løsninger på disse. Opgavegrupperne er midlertidige og kører, indtil den aftalte opgave er løst. Herefter nedlægges de, og nye opgavegrupper kan dannes.

Læs mere om opgavegrupperne.