Konkrete tiltag

Her kan du se nogle af de mange konkrete tiltag, 3B har sat i værk i forbindelse med implementering af 3B – Sammen mod 2020.

Præger omverdenen gennem medierne
I 3B gør vi en stor indsats for at brande os selv i medierne, lokale såvel som landsdækkende. Siden 3B – Sammen mod 2020 blev vedtaget, har 3B været omtalt i mange forskellige sammenhænge. Eksempler på historier, der har været i medierne, er:

  • 3B bygger LGBT-seniorbofællesskab for 50+ i Urbanplanen
  • 3B 270 ungdomsboliger i Urbanplanen
  • 3B bygger skæve boliger til hjemløse
  • Socialøkonomisk iværksætteri
  • Præmieret boligafdeling med på arkitekturbiennalen i Venedig
  • 3B indgår strategisk samarbejde med KAB
  • Unge politikadetter i Gladsaxe

Strategisk partnerskab med KAB
3B og KAB indgik et stærkt strategisk partnerskab under overskriften ”Fælles investeringer, fælles udvikling og fælles gevinster”. Vi har tilsammen mere end 60.000 boliger i hovedstadsområdet, hvilket samlet gør os til en vigtig spiller i den almene sektor – ikke mindst når det kommer til udvikling og indflydelse.

Det strategiske partnerskab udviklede sig i 2018 til, at 3B besluttede at blive en del af KAB-fællesskabet ved årsskiftet.

Læs mere her om, hvad det betyder.

Bestyrelsesuddannelse
Under sloganet "Stå stærkere og brænd igennem" lancerede 3B i 2016 3B's bestyrelsesuddannelse. Det var et uddannelsesforløb for afdelingsbestyrelsesmedlemmer, der giver kompetencer inden for blandt andet ledelse, rekruttering og inddragelse af frivillige, forankring af initiativer, kommunikation, samarbejde og konflikthåndtering.

Nu er bestyrelsesuddannelsen overgået til KAB-fællesskabet, så alle fællesskabets boligorganisationer kan få glæde af den.

Læs mere om KAB-fællesskabets bestyrelsesuddannelse her.

Nye boformer
I tråd med 3B's vision om at skabe levende og mangfoldige fællesskaber, stræber vi efter at udvikle nye former for fællesskaber. Det gør vi fx med konceptet "Robuste skæve boliger", der har sit udgangspunkt i, at vi som almen boligforening løfter en vigtig samfundsopgave, der blandt andet går ud på at tilbyde et hjem til alle.

Urbanplanen på Amager, der rummer godt 3000 3B-boliger, er også i rivende udvikling. Her bygger vi et LGBT-seniorbofællesskab for 50+, der kommer til at ligge mellem andre familieboliger, ungdomsboliger og plejecentret Hørgården 3.

Opgavegrupper
Som en del af arbejdet med at få strategien gjort til virkelighed, har 3B's organisationsbestyrelse nedsat en række opgavegrupper, hvis formål er at styrke samarbejdet mellem organisationsbestyrelsen og afdelingerne og skabe gode politiske løsninger og nyskabelse i 3B.

Opgavegrupperne skal tage fat i relevante udfordringer og opgaver samt komme med løsninger på disse. Opgavegrupperne er midlertidige og kører, indtil den aftalte opgave er løst. Herefter nedlægges de, og nye opgavegrupper kan dannes.

Læs mere om opgavegrupperne.