Vi forstærker beboerindflydelsen

Vi, der har hjemme i 3B, tager del i livet her – uanset om vi er unge eller ældre, har familie eller bor selv. For når alle er med til udvikle og beslutte,
hvordan livet leves i afdelingen, gør vi 3B til et endnu bedre sted at bo.


Det, vi gør

  • Fortæl om beslutninger og drøftelser, så relevansen altid er tydelig – og inddrag, hvor det er muligt.
  • Genopfind organisering, og giv både plads til engagement i afdelingsbestyrelsen og til engagement, der tager andre former.
  • Involver projektorienteret, og inviter andre med til at sætte retning og udvikle fællesskabsindsatser.
  • Del den gode fortælling om det at bo alment.

Det, vi vil nå
At det at bo i 3B forstås og opleves som en del af noget større: Vi har hver især meget mere end et hjem; vi har en hel boligforening.


”Vi skal fange energien og bruge den. Vi må ikke lade ildsjæle
brænde ud på grund af lange processer.”