Få indflydelse – beboerdemokratiet i 3B

Som beboer har du mulighed for at få stor indflydelse på de fleste beslutninger om din boligafdeling.

Et særkende ved de almene boliger er beboerdemokratiet, som udgør hele grundstenen i den almene sektor. 

Lokalt i din boligafdelingen kan du ved at deltage aktivt få mulighed for stor indflydelse på beslutningerne i afdelingen.

Hvorfor deltage i beboerdemokratiet?

Ved at deltage aktivt i beboerdemokratiet får du indflydelse på, hvordan dine huslejekroner bliver brugt. Og du er med til at påvirke, hvordan din boligafdeling skal udvikles og hvordan du kan være med til at gøre din boligafdeling til et attraktivt sted at bo.

Afdelingsmøde én gang om året

Alle boligafdelinger holder hvert år et afdelingsmøde – en form for generalforsamling for alle beboere i afdelingen. Afdelingsmødet er boligafdelingens øverste myndighed. På mødet godkender de fremmødte beboere bl.a. afdelingens budget og regnskab, ligesom beboerne selv kan stille forslag til afstemning. Klik her for blanket til udfyldelse af forslag til afdelingsmødet.

Stil op til afdelingsbestyrelsen i din boligafdeling

Hver boligafdeling har en afdelingsbestyrelse. Det er bestyrelsen, der træffer de daglige beslutninger vedrørende boligerne i afdelingen.

På afdelingsmødet kan du stille op til afdelingsbestyrelsen. Læs mere om, hvordan du gør, og hvad det vil sige at sidde i bestyrelsen.

Opgavegrupper – få indflydelse uden at sidde i bestyrelsen

3B's opgavegrupper er midlertidige og hurtigarbejdende arbejdsgrupper, som løser konkrete opgaver.

Læs mere om 3B's opgavegrupper og mulighederne for at deltage i en af grupperne.