Boliggarantibevis

Et boliggarantibevis er en 3-årig aftale, som du kan indgå, hvis du flytter fra din bolig og gerne vil tilbage til en tilsvarende bolig.

Boliggarantibevis

Med et boliggarantibevis er du sikret en tilsvarende bolig i samme afdeling i 3 år efter du er flyttet. Med tilsvarende bolig menes der ca.:

  • samme størrelse
  • med samme antal rum
  • til ca. samme huslejepris

Det kan ske, at det ikke er muligt at tilbyde en helt tilsvarende bolig. Fx hvis der er tale om særlige boligtyper, som kun sjældent bliver ledige. I disse tilfælde vil du stadig få tilbudt den første ledige bolig, der så tæt som muligt svarer til din tidligere bolig.

Boliggarantibeviset skal oprettes sammen med din opsigelse - det er for sent, når du først er flyttet.

Vær opmærksom på, at et boliggarantibevis er personligt og ikke kan overdrages til en anden.

Hvad koster et boliggarantibevis?

Boliggarantibeviset koster 1.125 kr.

Hvordan køber jeg et boliggarantibevis?

Når du sender din opsigelse – enten via mail eller pr. brev – skal du samtidig bestille dit boliggarantibevis.

Når vi har registreret din indbetaling, får du dit boliggarantibevis sammen med bekræftelse på din opsigelse.

Hvordan bruger jeg mit Boliggarantibevis?

Du kan bruge dit Boliggarantibevis i 3 år efter du er fraflyttet din bolig.

Det gør du ved at sende en kopi af Boliggarantibeviset til os (enten per mail eller som brev) og fortælle, at du ønsker at gøre brug af dit bevis for at få tilbudt en bolig til nogenlunde tilsvarende husleje og størrelse i den afdeling eller den bydel, du boede i før.

Som udgangspunkt får du den første ledige tilsvarende bolig tilbudt, men der kan være tilfælde, hvor det ikke er muligt at tilbyde en tilsvarende bolig.

Det gælder fx de afdelinger, hvor kommunen har anvisningsretten, hvor der er forsøgsudlejning - eller hvor der er tale om særlige boliger, som kun sjældent bliver ledige.

I så fald vil du få tilbudt den bolig, der i videst muligt omfang svarer til den bolig, du i sin tid sagde op.

Hvad hvis jeg ikke bruger boliggarantibeviset?

Hvis du ikke har haft brug for dit boliggarantibevis inden for de 3 år, det er gældende, vil du automatisk få et tilbud om, at du kan videreføre opskrivningen på den almindelige venteliste. Du vil så komme på ventelisten med 3 års anciennitet. 

Du kan højst få to tilbud om en bolig på dit boliggarantibevis

Takker du nej til to boliger, der er tilbudt via boliggarantibeviset, ophæves det, og så skal du skrive dig på den almindelige venteliste for at kunne blive tilbudt en bolig.

Læs mere om venteliste og ventetid her.