Fleksible kriterier - Spring frem i køen

Hvis du opfylder fleksible kriterier, kan du i nogle kommuner få fortrinsret til en bolig.

3B har indgået aftale med flere kommuner om fleksibel udlejning af nogle af boligerne. Opfylder du derfor særlige kriterier, kan du få en bolig hurtigere.

Kriterierne er forskellige fra kommune til kommune, og fra boligafdeling, til boligafdeling - men de kan fx være:

  • at du har fast arbejde
  • at du er studerende
  • at du i forbindelse med separation, skilsmisse eller brudt parforhold har brug for en bolig
  • at du har hjemmeboende børn
  • at du er ældre eller handicappet og ønsker en mere egnet bolig

Søg bolig med fleksible kriterier

Når du har købt et ventelistenummer på vores online selvbetjening, kan du tilføje fleksible kriterier til din boligsøgning. Se hvordan du tilføjer kriterierne her
Du kan læse mere om de fleksible kriterier i de enkelte kommuner her

Vi beder om dokumentation for, at du opfylder kriterierne, når vi sender dig et boligtilbud.
Dokumentationen kan være ansættelseskontrakt, lønsedler, sygesikringsbevis, studiekort og lignende.

OBS – Hvis din livs- eller boligsituation ændrer sig, er det vigtigt, du opdaterer dine fleksible kriterier, så du fortsat opfylder kravene om fleksibel udlejning.
 

Kontakt KAB

Har du spørgsmål, kan du kontakte KAB på telefon 33 63 10 00 eller sende en mail til kontakt@kab-bolig.dk.