Husleje

Vi anbefaler, du melder din husleje til betalingsservice.

Du modtager dit første girokort til huslejebetaling sammen med din kontrakt. Du kan vælge at betale girokortet på posthuset, i din bank eller via netbank.

Vi anbefaler, at du tilmelder din husleje til Betalingsservice (Nets). Det betyder, at din husleje bliver opkrævet og betalt automatisk - som noget af det første hver måned.

Tilmelding til Betalingsservice kan ske i din bank eller via netbank. Alle oplysninger til brug for tilmelding til Betalingsservice fremgår af dit girokort til huslejebetaling.

Bagud med huslejen?

Hvis du kommer bagud med huslejen, så kontakt os hurtigst muligt på tlf. 33 63 10 00. 

Så kan vi sammen prøve at finde en løsning på din situation, så du ikke kommer yderligere bagud.

Læs her om, hvordan du kan få gratis gældsrådgivning gennem KAB.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler min husleje?

Hvis ikke du betaler din husleje, sker der følgende:

  1. Du får tilsendt en rykker, hvorefter du har 14 dage til at betale det skyldige beløb.
  2. Hvis ikke du har betalt inden for fristen, modtager du en hæveskrivelse, der pålægger dig et gebyr for forsinket betaling.
  3. Hvis huslejen endnu ikke er betalt, bliver din sag sendt til Fogedretten. Det koster yderligere et gebyr til KAB, samt et fogedretsgebyr. Vi orienterer samtidig kommunen om sagen.
  4. Herefter fastsætter fogeden en udsættelsesdato. Det sker på et møde hos fogeden, hvor KAB også deltager.