Vedligeholdelse

A- eller B-ordning? Din vedligeholdelsesordning afgør, om du selv skal betale for arbejdet.

Med en A-ordning vedligeholder du for egen regning. Med en B-ordning har din bolig en vedligeholdelseskonto.

I din lejekontrakt kan du se, hvilken vedligeholdelsesordning du har. Se din lejekontrakt og vedligeholdelsesreglementet i Mit KAB.

Du skal vedligeholde din bolig så ofte, at den ikke forringes – bortset fra almindeligt slid og ælde.

Du kan også få vedligeholdelsesreglementet udleveret på dit ejendomskontor.

A-ordning

Boligen er malet og istandsat ved indflytning, og du skal vedligeholde din bolig i bo-perioden for egen regning.

Hvis din bolig ved fraflytningssynet fremtræder med lofter og vægge som nyistandsatte, skal der ikke foretages normal-istandsættelse, inden en ny flytter ind.

Hvis det ikke er tilfældet, foretager boligafdelingen en normal istandsættelse af din bolig, efter du er flyttet. Istandsættelsen omfatter maling af lofter og vægge samt rengøring efter håndværkere.

Jo længere tid du har boet i din 3B-bolig, jo mindre del af normal-istandsættelsen skal du betale. I boligafdelingens vedligeholdelsesreglement kan du se, hvor stor en procentdel du skal betale.

Uanset hvor lang tid du har boet i din 3B-bolig, skal du altid betale for en istandsættelse, der er en følge af misligholdelse.

A-ordning med NI-beløb

Boligen er ikke istandsat ved indflytning, og du får et fast beløb til normal-istandsættelse, der omhandler maling af vægge og lofter.

Hvis din bolig ved fraflytningssynet fremtræder med lofter og vægge som nyistandsatte, skal der ikke foretages normal-istandsættelse, når en ny flytter ind.

Jo længere tid du har boet i din 3B-bolig, jo mindre del af beløbet til normal-istandsættelsen skal du betale, når du flytter. I boligafdelingens vedligeholdelsesreglement kan du se, hvor stor en procentdel du skal betale.

OBS! Der gælder andre forhold for, hvor meget du skal betale, for nogle af 3B´s AlmenBolig+-afdelinger.

Uafhængig af bo-periodens længde skal du altid betale for en istandsættelse, der er en følge af misligholdelse.

B-ordning

Boligen har en vedligeholdelseskonto, som du kan bruge løbende. Det kan være til maling, tapetsering og gulvbehandling. Boligen er ikke istandsat ved indflytning, men evt. misligholdelse er udbedret. Du skal ikke istandsætte boligen ved fraflytning.

Uanset hvor lang tid du har boet i din 3B-bolig, skal du altid betale for en istandsættelse, der er en følge af misligholdelse.

Vær opmærksom på, at vedligeholdelseskontoen lukker den dag, du opsiger din bolig. Hvis du vil male eller lignende i opsigelsesperioden, skal du selv betale.

Almindeligt slid

Som tommelfingerregel kan en bolig ikke kræves afleveret i bedre stand end modtaget. Almindeligt slid og ælde skal du ikke betale for. Du betaler kun for forringelser eller skader, der er opstået som følge af forkert brug eller uforsvarlig adfærd.

Kontakt ejendomskontoret

Har du spørgsmål, der vedrører din bolig, kan du kontakte dit lokale ejendomskontor.

Du finder kontaktoplysninger på kontoret inde på Mit KAB eller i din opgang. Du kan også se en liste med kontaktoplysninger på alle 3B's ejendomskontorer her.