Frit valg af tv-pakker

Siden 1. januar 2018 har alle beboere ret til frit valg af tv-pakker eller helt at fravælge tv-pakker.

Loven om frit valg at tv-pakker trådte i kraft d. 1. juli 2016, men afdelinger med sløjfeanlæg har været undtaget denne frist, fordi anlæggene kræver ombygning.

Kan jeg selv vælge min tv-pakke?

JA. Kontakt din udbyder (fx YouSee), hvis du vil ændre din tv-pakke. I nogle boligafdelinger er tv-abonnementet inkluderet i huslejen. Bor du i en af disse afdelinger, skal du henvende dig til dit ejendomskontor, som har en blanket, du skal udfylde. Vær opmærksom på, at der er frit valg af tv-pakke ikke leverandør.

Du skal ofte betale et gebyr til din udbyder, hvis du vil ændre din tv-pakke.

Kan jeg fravælge min tv-pakke?

JA. Hvis du bor i en boligafdeling med stikledningsanlæg, skal du kontakte din udbyder.

Hvis du bor i en boligafdeling med sløjfeanlæg, skal du kontakte dit ejendomskontor pr. mail eller brev med angivelse af dit navn og din adresse. Ejendomskontoret vil herefter foretage opsigelsen for dig.

Opsigelsesperioden er løbende måned + 1 måned. Hvis du siger op den 2. januar 2018, gælder din opsigelse fra den 1. marts 2018.

Du skal ikke betale et gebyr, hvis du opsiger din tv-pakke.

Skal jeg betale Copydan afgift, hvis jeg ikke har et fjernsyn?

NEJ. Hvis ikke du har et fjernsyn, skal du ikke betale for ophavsretlige afgifter (Copydan). Du bliver afmeldt automatisk, i forbindelse med at du opsiger din tv-aftale.

Hvordan klager jeg over mit tv-signal/internet?

Du skal kontakte din udbyder, hvis du har problemer med dit signal. Hvis fejlen er i din egen installation, skal du selv betale for et teknikerbesøg. 

Hvorfor betaler jeg antennebidrag?

Alle boligafdelinger har et fællesantenneanlæg, som alle beboere betaler antennebidrag til. Antennebidraget er et administrationstillæg, og har ikke noget med dit tv-abonnementet at gøre. Antennebidraget går til de nødvendige udgifter til vedligeholdelse og administration af antenneanlægget og evt. afskrivning af etableringsomkostninger.

Antennebidraget er en pligtig pengeydelse jf. lejelovgivningen. Ejendomskontoret kan fortælle dig hvilken antenneløsning, der er valgt i din afdeling og hvilke tv-kanaler, det indeholder.