Kursuspuljen

Som medlem af en afdelingsbestyrelse får du finansieret deltagelse på kurser og konferencer gennem 3B's Kursuspulje.

3B’s kursuspolitik er formuleret på baggrund af de værdier, der kommer til udtryk i 3B – De værdier der kommer til udtryk i 3B's strategi.

3B’s afdelingsbestyrelser tilbydes derfor kurser, som udvikler og styrker de fælles værdier og ikke mindst arbejdet i beboerdemokratiet.

For at sikre at også mindre afdelinger med begrænset økonomi kan uddanne sig, finansieres deltagelse i kurser og konferencer af 3B’s Kursuspulje, som alle 3B’s beboere bidrager til.

Kursuspuljen administreres af Driftsudvalget i 3B.

Ønsker et afdelingsbestyrelsesmedlem at deltage i samme kursus flere gange, dækker kursuspuljen dog kun første gang, hvorefter afdelingen selv afholder udgiften.

Ved udeblivelse uden afbud betaler boligafdelingen den fulde udgift.