For at begrænse smitten af coronavirus opfordrer vi til, at du kontakter KAB på mail eller telefon. Læs mere.

Kursuspuljen

Som medlem af en afdelingsbestyrelse får du finansieret deltagelse på kurser og konferencer gennem 3B's Kursuspulje.

3B’s kursuspolitik er formuleret på baggrund af de værdier, der kommer til udtryk i 3B – Sammen mod 2020.

3B’s afdelingsbestyrelser tilbydes derfor kurser, som udvikler og styrker de fælles værdier og ikke mindst arbejdet i beboerdemokratiet.

For at sikre at også mindre afdelinger med begrænset økonomi kan uddanne sig, finansieres deltagelse i kurser og konferencer af 3B’s Kursuspulje, som alle 3B’s beboere bidrager til.

Kursuspuljen administreres af Driftsudvalget i 3B.

Ønsker et afdelingsbestyrelsesmedlem at deltage i samme kursus flere gange, dækker kursuspuljen dog kun første gang, hvorefter afdelingen selv afholder udgiften.

Ved udeblivelse uden afbud betaler boligafdelingen den fulde udgift.