Delfremleje

Du kan leje et eller flere værelser ud i din bolig.

Hvis du har ledige værelser i din bolig, må du gerne delfremleje, men du skal selv bo i boligen. Det er ikke nok, at du står tilmeldt på adressen i folkeregisteret.

Du må højst udleje halvdelen af boligen, og antallet af personer, der bor i boligen, må ikke overstige antallet af beboelsesrum. Du må kun opkræve en husleje, der svarer til det, som du selv betaler. Har du en bolig med 3 værelser og udlejer et værelse, må du højst opkræve 1/3 af din samlede husleje.

Husk du skal sende en underskrevet lejekontrakt sammen med din ansøgning om fremleje/delfremleje.

Ansøg om delfremleje.