Indflytning

Når du har fået en bolig, er det en god idé at sætte sig ind i, hvad du skal huske, og hvilke muligheder du har som beboer i 3B.

Når du har fået din lejekontrakt, skal du underskrive den og sende den til KAB’s administration. Det er nemlig KAB, der administrerer 3B, og derfor dem, der står for bl.a. udlejning og huslejeopkrævning.

Indflytningssyn og nøgleudlevering

I forbindelse med indflytningen, bliver der lavet et indflytningssyn af din bolig. Det foregår ved, at du sammen med en driftsmedarbejder fra ejendomskontoret/servicecenteret gennemgår boligen og bagefter skriver under på, at indflytningssynet er holdt. Du får samtidig oplyst praktiske forhold i boligafdelingen.

I forbindelse med indflytningssynet får du også udleveret din nøgle.

Nu er du klar til at flytte ind.

Efter indflytningssynet modtager du et link til en fejl- og mangelliste på mail. Via linket kan du notere eventuelle fejl og mangler inden for 2 uger efter, indflytningssynet har været holdt.

Efter de 2 uger skal du kontakte ejendomskontoret/servicecenteret for at aftale en tid for gennemgang af de eventuelle fejl og mangler, du har noteret på listen. I slutningen af gennemgangen skal du skrive under, at I har gennemgået alle punkter på listen.
Fejl og mangler i forbindelse med indflytningen er din garanti for, at du ikke kommer til at betale for skader, som den tidligere lejer har lavet.

OBS! Husk at udfylde fejl- og mangellisten inden for 2 uger og send den til ejendomskontoret/servicecenteret – også selvom du ikke har noget at bemærke.
Fejl- og mangellisten lukkes automatisk, når de 2 uger efter din indflytning er gået.

Overtagelse af løsøre

I nogle boligafdelinger har du mulighed for – men ikke pligt til – at overtage løsøre som komfur, køleskab eller lignende fra den tidligere beboer. Kontakt dit ejendomskontor/servicecenter for mere information.

Vedligeholdelse

Du har mulighed for at male eller lave anden istandsættelse i forbindelse med din indflytning.

Du skal være opmærksom på, at der er forskellige regler i de enkelte boligafdelinger for, om du selv skal betale, eller om det betales over vedligeholdelseskontoen. Det fremgår af boligtilbuddet og lejekontrakten, hvilken ordning der gælder i din bolig.

Læs mere om vedligeholdelse af din bolig. 

Råderet

Råderet er din ret til at ændre og forbedre ting i din bolig. Det må du nemlig gerne – det er dit hjem.

Har du lyst til at male en væg, sætte en skillevæg op eller blænde en dør? Mulighederne er mange, og nogle forbedringer kan du endda få godtgjort en del af.

Du står selv for udførelsen og finansieringen af arbejdet, og det er vigtigt, at du får ejendomskontorets godkendelse, inden du går i gang.

Læs mere om reglerne for råderet (retten til og mulighederne for at ændre ting i din bolig).

Kontakt ejendomskontoret

Har du spørgsmål, der vedrører din bolig, kan du kontakte dit lokale ejendomskontor.

Du finder kontaktoplysninger på kontoret inde på Mit KAB eller i din opgang. Du kan også se en liste med kontaktoplysninger på alle 3B's ejendomskontorer her.