3B - En del af KAB-Fællesskabet

Boligforeningen 3B er en del af administrationsfællesskabet KAB. Læs mere om hvad det betyder her

Boligforeningen 3B blev i 2019 en del af KAB-Fællesskabet. Det betyder, at 3B stadig har sin egen identitet og navn, og er fortsat en selvstændig almen boligforening, men KAB varetager nu de administrative opgaver.
Det betyder, at opgaver som fx huslejeopkrævning, udlejning af boliger, håndtering af venteliste, afdelingernes regnskaber og budgetter fremover bliver varetaget af KAB. Ejendomskontorerne og driften af boligerne er fortsat i 3B.

Læs mere om KAB her
 

Muligheder i KAB-Fællesskabet

Kurser i KAB
KAB tilbyder en lang række kurser og arrangementer om alt fra strategiarbejde og faserne i byggesager til bestyrelsens rolle og økonomi/afregning. Det er også muligt at bestille skræddersyede kurser til afdelingsbestyrelsen eller boligorganisationen. Du kan finde og tilmelde dig kurser på KAB's kursusportal. 3B’s kursuspulje dækker afdelingsbestyrelsers deltagelse i KAB-kurser. Det er en god idé at afstemme med din bestyrelse, hvilke kurser det giver mening, at du
deltager i.


KAB-konferencen
KAB-konferencen holdes hvert efterår, hvor der sættes fokus på relevante emner inden for den almene sektor. 3B’s afdelingsbestyrelsers deltagelse i KAB-konferencen dækkes af 3B’s kursuspulje. Du kan tilmelde dig konferencen samme sted, som du tilmelder dig kurser i KAB (KAB's kursusportal).


Boligsociale indsatser
Center for Drift og Boligsociale Indsatser i KAB kan bistå afdelingsbestyrelserne, hvis der er behov for at igangsætte trygheds-, netværks- og trivselsskabende aktiviteter i afdelingen. Kontakt enten Kundecenter 3B eller ejendomskontoret i din afdeling, som vil formidle udfordringen og behovet videre til driftschefen.


Boligjura.dk
Har du spørgsmål til regler og lovgivning for almene boliger, så gå ind på boligjura.dk. Her finder du lovgivning på området, svar på relevante spørgsmål stillet til KAB’s jurister samt regelguider, der beskriver, hvordan bestemte regler skal forstås. For at få adgang (kræver brugernavn og kodeord), skal du skrive til kommunikation@kab-bolig.dk.
 

KABnyt
KABnyt er et digitalt nyhedsbrev til organisationsbestyrelser, afdelingsbestyrelser, medarbejdere og samarbejdspartnere, men alle kan tilmelde sig via KAB’s hjemmeside.


Afregningssystem
Acubiz er et afregningssystem, som du som beboervalgt kan bruge, hvis du skal afregne bilag med afdelingens rådighedskonto eller modtage kørselsgodtgørelse. Acubiz er en app, som betjenes via en smartphone. På 3b.dk under ’Bestyrelse’ og ’Bestyrelsesmappen’ kan du finde vejledning i brugen af Acubiz. KAB afholder også kurser i brug af Acubiz.


KAB’s repræsentantskab
Nu, hvor 3B er blevet en del af KAB-fællesskabet, har 3B 25 pladser i KAB’s repræsentantskab. Repræsentantskabet i KAB er selskabets øverste politiske myndighed. På 3B’s årlige ordinære repræsentantskabsmøde vælges repræsentanter til KAB’s repræsentantskab. KAB holder to ordinære repræsentantskabsmøder årligt.


Afdelingshjemmesider
KAB kan tilbyde et hjemmesidekoncept til afdelingerne, som består af en nem og fleksibel løsning. Hjemmesiden er bygget op med en menustruktur og forskellige grundmoduler herunder bl.a. kalender, opslagstavle, nyhedsfelt, facebookelement m.m. Tekst og billeder lægger I selv på hjemmesiden.
3B yder støtte til opstartsudgiften. Afdelingerne finansierer selv løbende abonnementsudgifter samt øvrig support. For mere info se 3b.dk under ’Bestyrelse’ og ’Bestyrelsesmappe’ eller skriv til
afdelingssider@kab-bolig.dk.

Sommerophold
KAB har arrangeret sommerophold for familier og seniorer, som bor i KAB-fællesskabet, siden 1989. Et sommerophold er en uge med aktiviteter, ture og fællesspisning på programmet, hvor der er rig mulighed for at lære hinanden bedre at kende og få nye venskaber. Tilmelding og info om sommeropholdene findes på KAB’s hjemmeside under ’Beboer’.

Gældsrådgivning
Gældsrådgivning er fortrolig, uvildig og gratis rådgivning til alle beboere i KAB-fællesskabet fra kompetente gældsrådgivere. Du kan læse mere om gældsrådgivningen på KAB´s hjemmeside.
Spørgsmål og svar

Hvad dækker administrationsbidraget til KAB egentlig?

Administrationsbidraget for 3B dækker det, man i KAB kalder ”den store administrationspakke”. I den pakke indgår tre grundmoduler og to udvidede moduler.

Grundmodulerne består af den nødvendige og lovpligtige basisadministration, som bl.a. indeholder udlejning af ledige boliger, opkrævning af husleje og udarbejdelse af budget og regnskab for afdelingerne. De udvidede moduler giver afdelingerne et højere serviceniveau i drift og sekretariatsbetjening.

Herudover er der mulighed for at tilvælge en lang række valgfrie ydelser. Udover pakkerne opkræves obligatoriske ydelser, herunder bl.a. nogle lovpligtige gebyrer.

Overordnet set består den store pakke af de samme ydelser, som administrationsbidraget dækkede, før 3B blev en del af KAB. Læs mere om KAB’s administrationspakker på kab-bolig.dk under ’Om KAB’ og ’Ydelser og Rådgivning’.
 

Koster det afdelingen noget at få hjælp fra medarbejdere i KAB's centre?

3B har den store administrationspakke, hvilket vil sige, at rigtig mange ydelser er en del af administrationsbidraget. Afdelingerne kan f.eks. få juridisk rådgivning eller vurdering af en sag i afdelingen fra Center for HR og Jura, uden at det koster ekstra. Det er en del af administrationsbidraget for 3B. Hvis sagen skal videre i retten, vil afdelingen dog blive opkrævet et gebyr.

Hvis afdelingen ønsker at få lavet et særligt nyhedsbrev med hjælp fra Center for Kundeservice og Kommunikation, vil afdelingen skulle betale ekstra for det.

Der vil dog ikke blive opkrævet penge for nogen ydelser, før afdelingen har accepteret et tilbud om ydelsen fra KAB.

Kontakt Kundecenter 3B, hvis I i afdelingen har brug for hjælp fra KAB’s centre. Så vil kundecenteret guide jer på vej i forhold til, hvem der kan hjælpe, og om det vil koste ekstra for afdelingen.

Hvorfor er 3B blevet en del af KAB-fællesskabet?

3B blev en del af KAB-fællesskabet, fordi vi sammen med de andre boligorganisationer får større udviklingskraft, stærkere faglige fællesskaber – og en langt stærkere indkøbskraft til glæde for beboerne. 3B’s repræsentantskab besluttede på repræsentantskabsmødet i maj 2018, at 3B skulle administreres af KAB fra 1. januar 2019. Beslutningen betyder, at KAB har overtaget selve administrationen af 3B fra 1. januar 2019, mens 3B’s boliger og driften af boligafdelingerne forbliver i 3B.

Hvor ligger KAB?

KAB ligger på Enghavevej 81, 2450 København SV. Hele KAB blev i 2021 samlet på denne adresse, og her sidder 3B´s administration også. 

Som beboer kan man også henvende sig telefonisk eller skriftligt til KAB. Se Kontakt.