For at begrænse smitten af coronavirus opfordrer vi til, at du kontakter KAB på mail eller telefon. Læs mere.

Politikker

3B’s organisationsbestyrelse har vedtaget følgende politikker for foreningen.

Netværk

Boligforeningen 3B er medlem af BL - Danmarks almene boliger og er repræsenteret i både bestyrelse og kredsbestyrelser.

Desuden er 3B også medlem af AlmenNet.