Drivhus i Sangergården

Inspiration til bestyrelsesarbejdet

Søg støtte i 3B’s aktivitetspulje til at føre gode ideer ud i livet, og se, hvad andre afdelingerne gør.

Herunder kan I finde inspiration til brug af beboerlokaler, til at søge støtte til aktiviteter i afdelingen og få input til et godt samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen og drift.

Søg støtte i 3B's aktivitetspulje

Har I en god idé til en aktivitet i jeres boligafdeling? Søg støtte i 3B’s aktivitetspulje til at føre gode ideer ud i livet.

Med aktivitetspuljen ønsker 3B’s organisationsbestyrelse at støtte udviklingen af ideer og aktiviteter i boligafdelingerne inden for områderne miljø, kultur, beboerdemokrati og samarbejde.

Hvad kan I søge støtte til?
Som afdelingsbestyrelse kan I søge aktivitetspuljen om tilskud til at udvikle og afprøve aktiviteter i jeres afdeling.

Aktiviteterne skal ligge inden for områderne miljø, kultur, beboerdemokrati eller samarbejde – og de skal komme beboerne til gode.

En forudsætning for at få tilskud fra aktivitetspuljen til aktiviteter i afdelingen er, at afdelingen selv finansierer mindst 50 procent af den samlede udgift, og hver afdeling kan højst få udbetalt 15.000 kroner pr. aktivitet.

Du finder politikken for aktivitetspuljen her.

Sådan søger I
Hvis I ønsker at søge tilskud til at udvikle en aktivitet i jeres afdeling, skal I udfylde et ansøgningsskema til aktivitetspuljen.

Hent ansøgningsskemaet til aktivitetspuljen.

Ansøgningen sendes til os på 3b@kab-bolig.dk eller per post til 

Boligforeningen 3B v/KAB
Enghavevej 81
2450 København SV

Ansøgningsfristerne i 2023 er: Mandag d 9. januar, mandag d 27. februar, mandag d 17 april, mandag d. 4. september og mandag d. 13. november. 

3B’s Forretningsudvalg behandler ansøgningen ca. 3 uger efter ansøgningen er modtaget af 3B’s Kundecenter. Forretningsudvalget beslutter, om der kan tildeles støtte fra puljen. Den ansvarlig kontaktperson fra afdelingen får direkte besked om beslutningen.

Fortæl om projektet
I skal naturligvis være klar til at fortælle om jeres aktivitet via 3B’s nyhedskanaler, så andre afdelinger kan få glæde af jeres erfaringer.

En vigtig tanke med aktivitetspuljen er, at boligafdelingerne skal inspirere hinanden, så spændende nye idéer og aktiviteter kan brede sig som ringe i vandet.

I skal derfor i jeres ansøgning beskrive, hvordan I har tænkt jer at udveksle erfaringer med andre afdelinger.

Øvrige projekter
Udover støtte til projekter i afdelingerne er 3B’s aktivitetspulje med til at dække

  • den årlige tur til folkemødet for afdelingsbestyrelserne
  • studieture for afdelingsbestyrelser
  • gaver til nye afdelinger og ved afdelingers jubilæer
  • tilskud til KAB’s sommerophold for beboerne

Det gode samarbejde

Opgavegruppen 'Roller, respekt og tillid' har udarbejdet et kodeks for det gode arbejde og samarbejde i 3B.

Folderen fortæller også, hvorfor god kommunikation er vigtigt for samarbejdet – ikke mindst mellem bestyrelse og medarbejdere – og for at undgå eventuelle konflikter.

Hent pjecen 'Roller, respekt og tillid' her.

Demokratinet.dk – få de unge med i beboerdemokratiet

Demokratinet.dk er udviklet af Boligkontoret Danmark og BL og beskæftiger sig med, hvad der skal til for, at unge i højere grad vil deltage i det frivillige arbejde i almene boligafdelinger.

Her finder du en række nyttige værktøjer til bestyrelsesarbejdet samt inspiration til at skabe aktiviteter og udvikle beboerdemokratiet i afdelingen. 

 Gå til Demokratinet.dk

Inspiration til brug af beboerlokaler og fællesarealer

Mange 3B-afdelinger har beboerlokaler. Beboerlokaler, der bruges flittigt til at danne ramme om fællesskabet i afdelingerne. En stor del af beboerlokalerne har potentiale til at blive brugt endnu mere. Fx i dagtimerne, hvor de ofte står tomme.

Det kan samtidig give afdelingen en lejeindtægt, der kan bruges til at dække fx omkostninger til vedligeholdelse.

Uanset om din afdeling har beboerlokale eller ej er der masser af inspiration at hente til aktiviteter i afdelingen.

En af 3B's opgavegrupper har udarbejdet en pjece med nyttig viden om, hvad man må og ikke må bruge sit beboerlokale til. Den hedder ´Øget brug af beboerlokaler´.

3B har derudover i samarbejde med acelab og Boliglaboratoriet udgivet dette idékatalog, der også rummer en masse inspiration til, hvordan man kan bruge lokaler i boligafdelingerne.

 

Find mere inspiration fra andre 3B-afdelinger ved at gå til siden her.