Kurser for afdelingsbestyrelser

Du kan uddanne dig og blive endnu bedre i rollen som afdelingsbestyrelsesmedlem.

3B’s kursuspolitik er formuleret på baggrund af de værdier, der kommer til udtryk i 3B´s strategi. 3B’s afdelingsbestyrelser tilbydes derfor kurser, som udvikler og styrker de fælles værdier og ikke mindst arbejdet i beboerdemokratiet.

Ny i afdelingsbestyrelsen

3B inviterer hvert år i efteråret nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer til en velkomstaften med særligt fokus på 3B’s kultur og kutymer.

Udgiften afholdes af kursuspuljen.

Der gennemføres årligt et 1-dagsseminar for afdelingsbestyrelsesmedlemmer med oplæg og inspiration, der afholdes af kursuspuljen. Formålet er at fastholde 3B’s identitet.

Kurser i KAB

KAB udbyder en masse relevante kurser, konferencer og studieture for afdelingsbestyrelser, hvor du kan hente inspiration til bestyrelsesarbejdet og lære nyt.

Klik her for at gå til KAB’s side om kurser, hvor du også kan tilmelde dig.

3B’s kursuspulje finansierer også kurser gennem KAB.

BL-kurser og konferencer

Medlemmer af 3B’s afdelingsbestyrelser kan søge kursuspuljen om tilskud til både kursusafgift og udgifter til transport i forbindelse med BL-kurser og konferencer. Der ydes dog kun tilskud til to personer pr. afdeling, mens afdelingen selv betaler for yderligere deltagere.

Ved eksterne kurser og arrangementer gælder, at formanden for  afdelingsbestyrelsen skal underskrive tilmeldingsblanketten.

Hent tilmeldingsblanketten til eksterne kurser.

Transportudgifter
Dækning af transportomkostninger er begrænset til kurser og arrangementer uden for Storkøbenhavn. Udgifterne dækkes med et beløb, der svarer til billigste offentlige transportmiddel, under forudsætning af, at der ikke er arrangeret fælles transport.