Forsikring – dit ansvar

Du er selv ansvarlig for at forsikre din ejendele.

Forsikring – dit ansvar

Dit boligselskab forsikrer bygningerne, men ikke dine ejendele. Derfor er det vigtigt, du sørger for at have en forsikring, der dækker skade på dit indbo.

Hvis du ingen forsikring har, må du selv dække udgifterne til nyt tøj, møbler, genhusning og rydning af lejligheden m.v., hvis uheldet skulle være ude.

Hvilken forsikring skal jeg tegne?

Vi kan ikke anbefale et specifikt selskab, da det er meget afhængigt af dine behov. Men du skal være meget opmærksom på, at din forsikring skal dække:

  • Brandskade
  • Genhusning / opmagasinering
  • Indbrudsskade
  • Vandskade
  • Ansvarsforsikring

En almindelig, såkaldt ’kombineret indboforsikring’ vil som udgangspunkt dække disse områder. Men der findes også forsikringer, hvor du har mulighed for at vælge de enkelte dækninger separat.

Sådan tegner du en indboforsikring

Stort set alle danske selskaber kan give tilbud via internettet. Er du usikker, kan du ringe til et selskab og tale med en konsulent. De billigste selskaber har normalt ikke konsulenter, der kommer ud til familien – så har du spørgsmål klares de pr. telefon eller mail.

Ofte kan man som medlem af en fagforening, en interesseorganisation eller sportsforening eller lignende tegne en familieforsikring med rabat. Spørg i din omgangskreds eller søg på nettet.