Boligbytte

Du har lov til at bytte din bolig, når du har boet der i to år.

Du kan bytte med andre beboere i:

 • 3B
 • En anden almen boligorganisation
 • Almene andelsboligforeninger (almen boligforening, der er organiseret som en andelsboligforening, og som er omfattet af loven om almene boliger)
 • Private udlejningsboliger

Værd at vide om boligbytte

 • Du skal selv finde den, du vil bytte bolig med – søg fx på www.bytbolig.dk, som er en gratis bytteportal, der drives af BL - Danmarks Almene Boliger.
 • Du skal have 3B’s tilladelse til at bytte bolig
 • Ved bytte skal de normale regler for opsigelse, fraflytningssyn, istandsættelse og afregning af beboerindskud overholdes
 • Både du og den, du bytter med, skal skrive under på nye lejekontrakter og betale indskud m.m.
 • Hvis du bytter til en bolig i en almen boligforening, skal du samtidig melde dig ind i organisationen og normalt også betale en mindre foreningsandel.

Når du har fundet en beboer, du vil bytte med, skal du sende eller aflevere en ansøgning om boligbytte – enten per post til

Boligforeningen 3B v/KAB
Enghavevej 81
2450 København SV

eller på mail til kontakt@kab-bolig.dk. 

Regler for boligbytte

Her er nogle emner, du skal være opmærksom på, hvis du ønsker at bytte din bolig.

 • Skriv et ansøgningsskema ud her fra hjemmesiden – eller ring til 3B’s kundeservice og få et tilsendt.
 • Udfyld skemaet og send det til 3B mindst halvanden måned, før du ønsker at bytte. Vær opmærksom på, at skemaet også skal være forsynet med en accept fra byttelejlighedens boligorganisation.
 • Nogle steder skal kommunen godkende byttet. Er det tilfældet – og skal du gøre noget i den forbindelse – hører du fra os, når vi har modtaget skemaet.
 • Et eventuelt økonomisk mellemværende med boligorganisationen skal være afklaret, før bytning kan godkendes.
 • Før bytte skal der foretages syn af boligen, hvor omfanget af istandsættelse afgøres. Lejligheden skal altid istandsættes efter gældende vedligeholdelsesreglement.
 • Eventuel misligholdelse kan ikke overtages.
 • Kontrakten skal være underskrevet.
 • Indskud/depositum, leje m.v. indbetales.
 • Overdragelse af nøgler skal altid ske gennem servicecenteret.
 • Når alt dette er i orden, kan det egentlige bytte finde sted.

Bytte mellem almen- og privatudlejer

Reglerne er forskellige fra almen til privat. Vi anbefaler, at man orienterer sig hos sin udlejer, der skal godkende bytningen af lejemålet, før bytning kan finde sted.

Bytte af ungdomsboliger

For at bytte til en ungdomsbolig skal du som udgangspunkt være under uddannelse – og lejeaftalen vil være tidsbegrænset.

Uddrag af Lov om leje af almene boliger - om bytte af lejeboliger

Når du ønsker at bytte bolig, skal du være opmærksom på følgende regler og love om bytning af lejeboliger:

I Lov om leje af almene boliger § 69, stk. 1 står der blandt andet, at lejeren af en lejlighed, der udelukkende bruges til beboelse, har ret til at bytte med en lejer af en anden beboelseslejlighed, således at denne overtager lejligheden.

I Lov om leje af almene boliger § 69, stk. 2 står dog også, at udlejeren kan modsætte sig bytningen, hvis:

 1. Den fraflyttede lejer ikke har boet i lejligheden i mindst 3 år (i 3B skal du som beboer have boet i din lejlighed i minimum 1 år, hvis du vil bytte bolig med en anden beboer i 3B. Hvis du vil bytte bolig med en, der ikke bor i 3B, skal du have boet i din lejlighed i minimum 2 år.)
 2. Lejligheden vil blive beboet at flere end én person pr. beboelsesrum
 3. Udlejer (den private udlejer) har sin bopæl i ejendommen, og denne omfatter færre end 7 lejligheder
 4. Udlejeren i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig pågældende bytte.

I samme lovparagraf – stk. 3 står, at det kan betinges, at den, der ved bytning opnår en lejlighed i en andelsboligforening, skal indtræde som medlem af foreningen.

I stk. 4 står, at den lejer, der ved bytning ønsker at overtage en lejlighed, der tilhører en kommune, en almen boligorganisation, et kollegieselskab eller stiftelse, skal opfylde de særlige krav, der gælder for overtagelse af sådanne lejligheder.

I § 5 står, at udlejer skal modsætte sig bytte, hvis lejligheden efter bytning vil blive beboet af mere end to personer pr. beboelsesrum.

I øvrigt gør vi opmærksom på, at man kun kan bytte til en anden lejet beboelsesbolig – og at der således ikke kan byttes til ejerbolig eller privat andelsbolig.

Boliger i 3B skal altid synes og eventuelt sættes i stand efter gældende vedligeholdelsesreglement.

Bytning kan i øvrigt ikke finde sted, før lejekontrakten er underskrevet og indskud og første måneds leje m.v. er betalt. Nøglerne må ikke overdrages til byttepartneren, men skal afleveres til ejendomsfunktionæren.

Ansøgning om at bytte lejlighed er at betragte som en opsigelse af lejemålet fra den dato, den er underskrevet, med kontraktligt opsigelsesvarsel – dog forudsat, at 3B godkender bytningen.

Hvis lejer er gift, må vedkommende i henhold til "Lov om leje af almene boliger § 84 stk. 2" ikke sige sin bolig op uden ægtefællens medunderskrift på ansøgningen. Det samme gælder, hvis en samlever har været tilmeldt i mindst to år.

Kontakt KAB

Har du spørgsmål, kan du kontakte KAB på telefon 33 63 10 00 eller sende en mail til kontakt@kab-bolig.dk.