Bliv en del af beboerdemokratiet

Har du lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet og dermed få indflydelse på livet i din boligafdeling?

En del af beboerdemokratiet?

Hvis du bliver valgt til at være en del af afdelingsbestyrelsen, er du blevet valgt af beboerne i din boligafdeling. Det betyder, at du skal varetage alle beboeres interesser. Med andre ord er du samtlige beboeres tillidsperson, når der skal træffes beslutninger i bestyrelsen.

Sammen med de andre bestyrelsesmedlemmer vil du være ansvarlig for, at aktiviteter, der er vedtaget i årets budget, bliver gennemført. Ofte uddelegerer afdelingsbestyrelsen dette arbejde, så du eksempelvis bliver ansvarlig for sommerfesten, mens et andet bestyrelsesmedlem indhenter tilbud på nye gynger til legepladsen.
I har dog også mulighed for at uddelegere opgaver til andre engagerede beboere.

Opgaver i bestyrelsen
Budgettet er en af omdrejningspunkterne for arbejdet i afdelingsbestyrelsen. Det er her, hvor  bestyrelsen fastlægger aktivitetsniveauet i afdelingen inden for rammerne af budgettet. Det kan for eksempel både gælde renovering, nye initiativer eller huslejestigning. Budgetterne laves i samarbejde med administrationen og din driftschef op til afdelingsmødet i efteråret.

Et andet omdrejningspunkt i bestyrelsesarbejdet er de fællesskabende aktiviteter. Her har bestyrelse mulighed for at præge det liv, der skal være i jeres boligafdeling ved for eksempel at planlægge en juletræsfest, fælles spisning eller noget helt tredje. Få mere inspiration til, hvad I kunne lave her

Bestyrelsen sætter desuden retningen for jeres boligafdeling, og har i samarbejde med driften mulighed for at udvikle afdelingen.
 

Beboerdemokrati i 3B
Som medlem af en afdelingsbestyrelse er du en del af beboerdemokratiet i Boligforeningen 3B. Der er fire vigtige dele af beboerdemokratiet i 3B:

Hvad er Boligforeningen 3B?
Boligforeningen 3B er en boligforening med over 12.000 almene boliger i Storkøbenhavn. Boligforeningen 3B har sine rødder helt tilbage i tre almene boligorganisationer, herunder:

  • FB- Fagforeningens Boligforening

  • KSB- Københavns Sociale Boligselskab

  • H44- Boligselskabet af 1944 i Herlev

I 2008 blev alle tre boligorganisationer slået sammen til det, vi i dag kender som Boligforeningen 3B.

I 2019 blev 3B en del af KAB-fællesskabet. Boligforeningen 3B er en selvstædigt boligorganisation, som ejer alle 3B's boliger. 3B har sin egen drift og personale, mens KAB står for det administrative, som eksempelvis regnskab, udlejning, ventelister og meget andet.
Læs mere om Boligforeningen 3B her.

Har du spørgsmål til afdelingsbestyrelsens arbejde, er du velkommen til at kontakte 3B på mail: 3b@kab-bolig.dk


Bliv klædt på til rollen som afdelingsbestyrelsesmedlem

Kurser for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer

KAB udbyder og anbefaler to vigtige kurser, der er målrettet nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer.

På kurserne får du et grundlæggende kendskab til den almene sektors organisering og din rolle samt dit ansvar som bestyrelsesmedlem.

Klik her for mere info og for at tilmelde dig kurserne som nyt bestyrelsesmedlem (du bliver ført til KAB’s hjemmeside).

Du har som bestyrelsesmedlem i øvrigt en lang række muligheder for at hente inspiration til bestyrelsesarbejdet og lære nyt.

Se, hvilke muligheder, KAB tilbyder i form af kurser, studieture og konferencer.

Bemærk, at 3B har en kursuspulje, som støtter afdelingsbestyrelsernes deltagelse i kurser. Det gælder både 3B’s egne kurser, KAB’s kurser og BL’s kurser.

Du finder mere info om kursuspuljen og ansøgningsskemaet her.

Arrangementskalender

I løbet af året er der en række arrangementer for medlemmer af afdelingsbestyrelsen. Her har du mulighed for at få ny inspiration og møde andre frivillige beboerdemokrater. 

Du finder kalenderen her

Introduktion

Afdelingsbestyrelsen i en afdeling varetager alle beboernes interesser i perioden mellem afdelingsmøderne.

Hvis du ønsker at blive en del af afdelingsbestyrelsen, skal du derfor stille op til bestyrelsen på et afdelingsmøde. En afdelingsbestyrelse består af en formand, en række medlemmer og nogle suppleanter.

Man kan også deltage i beboerdemokratiet uden at være en del af afdelingsbestyrelsen. Det kan man gøre ved at blive en del af 3B's opgavegrupper, der fungerer som midlertidige og hurtigarbejdende arbejdsgrupper, som løser konkrete opgaver. Det er 3B's organisationsbestyrelse, som nedsætter en opgavegruppe på baggrund af en aktuel udfordring. Læs mere om opgavegrupper i 3B her.

I din afdeling kan der formentlig også være mulighed for at deltage frivilligt i mindre arrangementer som for eksempel sommerfest. Er du nysgerrig, så kontakt din lokale afdelingsbestyrelse og hør mere.