Store Solvænget

Store Solvænget

Boligforeningen 3B opfører 66 moderne familieboliger på den tidligere Solvangcenter-grund i Urbanplanen.

Som en del af en større helhedsplan for Urbanplanen bygger 3B en række familieboliger, som bliver Danmarks første almene boliger med Svanemærket. Det færdige byggeri vil fremstå med facader i lys teglspånbeklædning med træbeklædning ved indgange og tagterrasser.

Tag en 3D tur i boligerne.
 
Bolig nr. 79.1 - type 11-G 
Bolig nr. 79.3 - type 05  
Bolig nr. 77 - type 01-A 
Gårdrummet/udearealer

De 66 familieboliger bygges i 2-4 etagers højde med respekt for den omkringliggende bebyggelse. Boligerne bliver på mellem 56 - 108 m2 og udformes i 4 blokke, der omkredser et fælles gårdmiljø. Boligerne får små private haver eller tagterrasser samt et fælleshus.

Proces for udlejning (2020)

Uge 34:       Vi begynder at sende lejekontrakter
11-12. nov.: Nøgleudlevering og indflytning

Du har fravalgt nogle cookies. Derfor kan du ikke se indholdet, fx en video. Klik på cookie-ikonet nederst i venstre hjørne, tilvælg Funktionelle,Statistik og Marketing cookies, gem indstillinger og tryk herefter på 'F5'-tasten. Du kan til enhver tid ændre dine cookieindstillinger igen.

Parkering

Beboerne i Store Solvænget har adgang til reguleret parkering uden udgift på midlertidigt parkeringsanlæg i terræn ved siden af afdelingen. For parkering andre steder henvises der til parkeringsreglerne i Københavns Kommune. 

Se afdelingen i Google Maps.

Hvordan får jeg en familiebolig i Store Solvænget?

Boligerne lejes ud via den interne venteliste, eksterne venteliste og via den fleksible venteliste.

Intern venteliste – boligsøgende, der bor i Boligforeningen 3B

Hvis du bor i en af 3B's afdelinger og har et internt ventelistenummer, kan du tilføje afdelingen til din venteliste fra den 19. marts 2020. Se hvordan du skriver dig på intern venteliste.

Ekstern venteliste – boligsøgende, der ikke bor i Boligforeningen 3B

Hvis du har et 3B ventelistenummer, kan du tilføje afdelingen til din venteliste fra den 19. marts 2020. Hvis ikke du har et ventelistenummer, skal du købe et først.

De fleksible kriterier kan du tilføje i forbindelse med din opskrivning.

Fleksible kriterier

​For at få anvist en bolig, skal du opfylde et af følgende fleksible kriterier:

  • Beskæftigelse – mindst ét medlem i husstanden, den boligsøgende eller dennes ægtefælle/partner, har fast arbejde på minimum 25 timer om ugen. For seniorer over 62 år, kan beskæftigelseskravet erstattes af fast indtægt fra aldersbetinget pension (efterløn, tjenestemandspension eller folkepension).
     
  • Du eller din ægtefælles/partner er i gang med en SU-berettiget fuldtidsuddannelse eller er lærling/elev.
     
  • Seniorer – boligsøgende i Københavns Kommune, hvor mindst et af husstandens medlemmer er over 62 år, som afgiver en større bolig i kommunen.
     
  • Skilsmisseramte – boligsøgende bosat i Københavns Kommune, der i forbindelse med separation, skilsmisse eller brudt parforhold har behov for hurtigt at få en ny bolig, kan gives fortrinsret til en bolig i indtil et år efter skilsmisse, separation eller samlivsophævelse

Indflytning

Der er forventet indflytning den 11.-12 november 2020.

Hold dig orienteret

Denne side opdateres løbende med tegninger af de enkelte boliger og med information om husleje, boligstørrelse, typer m.m. Hvis du tilmelder dig nyhedsbrevet for Store Solvænget, sender vi dig en e-mail, hver gang vi opdaterer denne side.