For at begrænse smitten af coronavirus opfordrer vi til, at du kontakter KAB på mail eller telefon. Læs mere.

Store Solvænget

Boligforeningen 3B opfører 66 moderne familieboliger på den tidligere Solvangcenter-grund i Urbanplanen.

Som en del af en større helhedsplan for Urbanplanen bygger 3B en række familieboliger, som bliver Danmarks første almene boliger med Svanemærket. Det færdige byggeri vil fremstå med facader i lys teglspånbeklædning med træbeklædning ved indgange og tagterrasser.

De 66 familieboliger bygges i 2-4 etagers højde med respekt for den omkringliggende bebyggelse. Boligerne bliver på mellem 56 - 108 m2 og udformes i 4 blokke, der omkredser et fælles gårdmiljø. Boligerne får små private haver eller tagterrasser samt et fælleshus.

Proces for udlejning (2020)

Tilbudsrunde 2
18. juni:       Vi begynder at sende boligtilbud ud
25. juni:      Åbent hus på byggepladsen fra kl. 16.00-18.00
30. juni:       Svarfrist på tilbud via Mit KAB
Dato på vej: Vi begynder at sende lejekontrakter ud

Tilbudsrunde 1
20. maj:       Vi begynder at sende boligtilbud ud
27. maj:       Åbent hus på byggepladsen fra kl. 16.00-18.00
8. juni:         Svarfrist på tilbud via Mit KAB
12. juni:       Vi begynder at sende lejekontrakter ud

21. okt.:       Åbent hus for kommende beboere
12-13. nov.: Nøgleudlevering og indflytning

Du har fravalgt nogle cookies. Det gør, at du ikke kan se indholdet, som fx kan være en video.
Hvis du vil se indholdet skal du klikke på cookie-ikonet i nederste venstre hjørne, tilvælge alle cookie-kategorier og genindlæs siden.
Du kan til enhver tid ændre dine cookieindstillinger.

Parkering

Beboerne i Store Solvænget har adgang til reguleret parkering uden udgift på midlertidigt parkeringsanlæg i terræn ved siden af afdelingen. For parkering andre steder henvises der til parkeringsreglerne i Københavns Kommune. 

Se afdelingen i Google Maps.

Hvordan får jeg en familiebolig i Store Solvænget?

Boligerne lejes ud via den interne venteliste, eksterne venteliste og via den fleksible venteliste.

Intern venteliste – boligsøgende, der bor i Boligforeningen 3B

Hvis du bor i en af 3B's afdelinger og har et internt ventelistenummer, kan du tilføje afdelingen til din venteliste fra den 19. marts 2020. Se hvordan du skriver dig på intern venteliste.

Ekstern venteliste – boligsøgende, der ikke bor i Boligforeningen 3B

Hvis du har et 3B ventelistenummer, kan du tilføje afdelingen til din venteliste fra den 19. marts 2020. Hvis ikke du har et ventelistenummer, skal du købe et først.

De fleksible kriterier kan du tilføje i forbindelse med din opskrivning.

Fleksible kriterier

​For at få anvist en bolig, skal du opfylde et af følgende fleksible kriterier:

  • Beskæftigelse – mindst ét medlem i husstanden, den boligsøgende eller dennes ægtefælle/partner, har fast arbejde på minimum 25 timer om ugen. For seniorer over 62 år, kan beskæftigelseskravet erstattes af fast indtægt fra aldersbetinget pension (efterløn, tjenestemandspension eller folkepension).
     
  • Du eller din ægtefælles/partner er i gang med en SU-berettiget fuldtidsuddannelse eller er lærling/elev.
     
  • Seniorer – boligsøgende i Københavns Kommune, hvor mindst et af husstandens medlemmer er over 62 år, som afgiver en større bolig i kommunen.
     
  • Skilsmisseramte – boligsøgende bosat i Københavns Kommune, der i forbindelse med separation, skilsmisse eller brudt parforhold har behov for hurtigt at få en ny bolig, kan gives fortrinsret til en bolig i indtil et år efter skilsmisse, separation eller samlivsophævelse

Indflytning

Der er forventet indflytning den 12.-13 november 2020.

Hold dig orienteret

Denne side opdateres løbende med tegninger af de enkelte boliger og med information om husleje, boligstørrelse, typer m.m. Hvis du tilmelder dig nyhedsbrevet for Store Solvænget, sender vi dig en e-mail, hver gang vi opdaterer denne side.