Penge til et hovedstrøg i Hørgården

Landsbyggefonden har bevilget 67,5 millioner kroner i støtte til et hovedstrøg gennem Hørgården 1 og 2 - og en mængde andre tiltag, som skal åbne og integrere bebyggelsen i lokalområdet.

Af Annette Sadolin

Hørgården 1 og 2 har en attraktiv beliggenhed i byen, tæt på DR-byens Metrostation og Amagerfælleds grønne områder. Knap så attraktive er de nære forhold. Bebyggelsen ligger barrikaderet bag triste, grå parkeringspladser og mangler uderum, som inviterer til ophold.

En stor bevilling fra Landsbyggefonden åbner nu mulighed for at bryde barriererne og kæde boligområdet sammen med resten af byen. Det kaldes et infrastrukturprojekt. Bevillingen er på 67,5 millioner kroner og er givet uden krav om, at afdelingen selv skal betale en del af projektet, dvs. ingen huslejekonsekvens for beboerne.

Hørgården 1 og 2 har en attraktiv beliggenhed og der er stort potentiale for at væve bebyggelsen tættere sammen med lokalområdet.

Fra boligområde til bykvarter

Et af de store elementer i projektet er planen om at anlægge et hovedstrøg gennem bebyggelsen.

– Strøget vil byde på en række fine byrum, som designes i samråd med beboerne. En blanding af rum til aktivitet og ro. Det skal også give flere lyst til at gå igennem boligområdet i stedet for at gå udenom. Målet er at skabe både mere liv og tryghed, forklarer Stephane Parize, boligsocial konsulent med ansvar for projektet.

Projektet omfatter også nye, grønnere stiforbindelser og parkeringspladser, tydelig skiltning, bedre belysning og markerede indgange til bebyggelsen og til de eksisterende, velfungerende byrum bl.a. byhaverne og aktivitetshuset.

Beboerne skal være med

Det skitserede projekt er en ramme, hvor alle detaljer endnu ikke er fastlagt. Det er helt bevidst, forklarer Stephane Parize:

– Beboere og lokale aktører vil få mulighed for at byde ind med deres ønsker til byrummene fx nye muligheder for aktivt udeliv. Det kunne være en multibane og en scene eller noget helt tredje. Der bliver ansat en projektleder til at køre den proces fra et byrumskontor i bebyggelsen. Inddragelsen er meget vigtig for projektets mål om at skabe liv og tryghed.