3B har fået ny formand

Valget til ny formand kastede også en ny næstformand af sig under 3B’s repræsentantskabsmøde. Fremtidens Drift 2.0 fyldte igen en del fra talerstolen.

Af Jakob Østergaard Nøhr

Der er altid en særlig stemning, når der er valg af ny formand på dagsordenen. Hvad enten det drejer sig om generalforsamlingen til en stor virksomhed i den private sektor eller repræsentantskabsmødet i en almen boligforening.

Boligforeningen 3B er ingen undtagelse, og det kunne mærkes på deltagerne, der allerede begyndte at dukke op en time før, 3B’s ordinære repræsentantskabsmøde blev skudt i gang den 9. juni 2022.

Klapsalver og datadrevet ledelse

Selve valget foregik uden dramatik, da næstformand Iris Gausbo var eneste kandidat. Dermed har 3B nu fået boligforeningens første kvindelige formand.

- Jeg var den eneste, der havde meldt sit kandidatur på for hånd, så jeg viste måske godt, hvor det bar henad, men man kan jo aldrig vide. Jeg er simpelthen så glad for at have fået den tillid fra repræsentantskabet. Jeg har været næstformand og en del af gamet i en del år, men at blive valgt som formand er noget helt specielt, sagde 3B’s nye formand, Iris Gausbo, efter at have modtaget stående klapsalver i forlængelse af den nye titel.

Iris Gausbo er blandt andet kendt for at have en bred kontakt til afdelingsbestyrelserne i 3B.

- Vi er stadig ved at vågne igen efter corona, og beboerdemokratiet er stadig ikke helt oppe i samme gear, som før pandemien. Men vi er godt i gang med at komme derhen, og der tror jeg, at jeg kan drage fordel af mine mange kontakter ude i de enkelte boligafdelinger, fortsatte Iris Gausbo.

Hun efterlod sig en åben post som næstformand, og den meldte Dennis Trier sig – som den eneste – til. Han har siddet i 3B’s organisationsbestyrelsen i 3 år og har tænkt sig at drage erfaringer fra sit civile arbejde ind i beboerdemokratiet.

- Vi skal blive meget bedre til at indsamle og bruge viden som grundlag til at træffe beslutninger. Vi kalder det datadrevet ledelse, og det har vi brugt en del kræfter på – det forventer jeg mig meget af. Netop her kan jeg bruge nogle af de erfaringer, jeg har fra min egen hverdag, hvor jeg arbejder med KPI-styring og ledelsesrapportering. Og det er altså en del mere spændende, end det lyder, lød det fra Dennis Trier på mødet, der blev holdt i Vandværket, København NV.

Fokus på driften

Driften i boligafdelingerne har altid været et debatemne i Boligforeningen 3B, og på repræsentantskabsmødet i 2021 lovede daværende formand Steffen Morild, er der skulle nedsættes en fokusgruppe, som skulle se på 3B’s driftsprogram, Fremtidens Drift 2.0.

Siden har fokusgruppen holdt 3 møder, og resultatet blev 19 anbefalinger til Driftsudvalget. 17 af de 19 bliver der arbejdet videre med, mens de 2 sidste er svære at implementere – blandt andet på grund af markante økonomiske og administrative konsekvenser.

Der var dog også fremskridt at spore blandt repræsentanterne.

- Sidste år harcelerede jeg over driften. Hvis driften ikke fungerer, så er der sure beboere. I år vil jeg gerne sige, at vi er enormt tilfredse med driften. Det handler i høj grad om at have den rigtige driftschef, serviceleder og driftslederassistent. Hvis der bliver lavet en tilfredshedsundersøgelse, vil jeg lægge billet ind på, at vi er meget tilfredse, lød det blandt andet fra talerstolen.

Valg til organisationsbestyrelsen

Udover posterne som formand og næstformand var der også valg til 5 menige pladser i 3B’s organisationsbestyrelsen. Følgende blev valgt for 2 år:

Henrik Bolberg, Måløv Park
Hanne Drewsen, Signalgården
Rina Tentschert, Hvidbjergvej
Flemming Løvenhardt, Remisevænget Nord
Peter Kare, Danalund

Følgende blev valgt som suppleanter for 1 år til organisationsbestyrelsen:

Svend Dupont Larsen, Søbyvej
Steen Egeberg, Prangerhuset
Anette Amalou, Signalgården
Britta Theodorsen, Hjortegården

Derudover blev Anders Folmer Buhelt, Akademichef ved Akademiet for Social Innovation, godkendt som særligt udpeget. Det samme gjorde Steffen Morild, afgående formand for Boligforeningen 3B.

Topbillede: Iris Gausbo og Dennis Trier er henholdsvis ny formand og næstformand for Boligforeningen 3B.