3B’s strategi er udrullet online

3B’s nye strategi varer fra 2020-2025, og den er bygget op af fire byggesten. På 3b.dk kan du læse om, hvordan hver enkelt byggesten bliver til virkelighed i boligforeningen.

Af Mette Winding Top

Mangfoldighed, bæredygtighed, sunde hjem og beboerdemokrati udgør de fire grundelementer, som skaber et godt hjem og en god afdeling. Det er Boligforeningen 3B overbevist om, og derfor er det de fire byggesten, som udgør 3B’s strategis fundament.

Men hvordan omsætter man helt konkret strategi til virkelighed? Svaret er, at vi allerede gør det i de fleste af vores afdelinger, og derfor har vi oprettet fire nye undersider på hjemmesiden 3b.dk, som tydeligt viser, hvordan f.eks. et stærkt beboerdemokrati ser ud i boligforeningen.

De nye undersider skal dels fungere som reklamesøjle, så man udefra kan se, hvor gode medarbejderne i 3B er til at omsætte f.eks. den grønne dagsorden til konkrete initiativer som regnvand til vaskerier og eldrevne redskaber. Dels skal de fungere som arbejdsredskab for medarbejderne, så man kan indhente inspiration hos hinanden på tværs af afdelinger.

Hele strategien er beskrevet på 3b.dk/strategi, og det er fra denne side, at du kan klikke dig videre til de fire undersider.