Driften kan blive insekternes bedste venner

Nyt kursus tænder gejst hos driftsmedarbejdere, som har fået en nuanceret forståelse for insekternes levevilkår. Det er et spørgsmål om arternes overlevelse – og 3B og KAB-Fællesskabet kan gøre en forskel.

Af Annette Sadolin

De vilde insekter er truet på livet. De er en del af en fødekæde, hvor også vi mennesker indgår, så det er en alvorlig sag. Heldigvis kan 3B og KAB-Fællesskabet være med til at hjælpe – og medarbejderne i driften spiller en nøglerolle.

Et hold 3B-medarbejdere har været en af prøveballonerne for et kursus, som skal løfte KAB-Fællesskabets indsats inden for biodiversitet. Og det tegner godt, hvis engagementet på kurset er et af succeskriterierne.

- Vild Med Vilje skal ikke bare se godt ud. Det er ikke kun blomster og farver. Sten, vand, store træstykker og endda brændenælder spiller en stor rolle. Nogle af de smukkeste sommerfugle lægger deres æg i brændenælder. Vi kan kombinere områder, hvor det er rigtig vildt med områder, hvor der er mere pleje, siger Maria Techow Dahl.

Kræsne insekter

Hun er gartner i 3B og har allerede erfaringer med at etablere sådanne vilde områder. Hun oplevede kurset som en god lejlighed til at tale med kolleger om de fælles udfordringer. En af de helt store opgaver kræver da også samarbejde mellem boligafdelingerne i KAB-Fællesskabet.

- Vi talte en del om, at vi kan sætte en kæde i gang. Nogle af de insekter, vi mangler, flyver ikke så langt. Kun 80-120 meter. Så har de brug for føde igen, og det er ikke alt de spiser. Der kan vi tale sammen med naboområderne og skabe en korridor. For eksempel til blåhatjordbier, citronsommerfugl eller andre af de mere kræsne insekter, forklarer Maria Techow Dahl.

Ansatte som ambassadører

Sara Berg, landskabsarkitekt i KAB, har ledet de senere års Vild Med Vilje-indsats i KAB-Fællesskabet og er igangsætteren bag det nye kursus.

- Driftsmedarbejderne har en nøglerolle i den fælles indsats om at øge biodiversiteten i boligområderne. Det er dem, der løser opgaverne. De skal få øje på, hvor det giver mening at arbejde med biodiversitet, og hvor det kan det give en værdi for både naturen og beboerne, forklarer hun, inden hun bliver suppleret af Vilhelm Klem Ernsted, driftskonsulent i Kundecenter 3B.

- Vi skal bevæge os fra at tale om Vild Med Vilje til at skabe levesteder og fødesteder for insekterne. Folk tror, at biodiversitet er et flot blomsterbed, men det er ikke hele historien. Der er brug for rådne blomster, en træstamme eller kvasbunke, bar jord, stensætning. Kurset er en stor inspiration til at tilgå det her på en anden måde end tidligere, siger han.

- Afdelingsbestyrelserne har brug for inspiration

Han fortæller også, at 3B’s medarbejdere, der deltog på kurset, nu er sat sammen i en gruppe for at sikre implementering og videndeling på tværs i 3B.

SAB havde også et hold medarbejdere på samme kursus, og sammen med 3B efterspørger de nu et trin 2-kursus, der går tættere på redskaberne til at anlægge lokale levesteder for truede arter. Samtidig vokser en idé om at anlægge eksempel-områder.

- Vi har brug for nogle områder, vi kan vise frem og sige ’sådan kan et biohabitat se ud’. De skal være forskellige i størrelse og indretning – for eksempel 10, 50 og 100 kvadratmeter. Mange har brug for at se tingene. På den måde kan vi inspirere afdelingsbestyrelserne til at prioritere indsatsen, forklarer Jan Holbæk Nielsen, driftschef i SAB.