Har du boligemner, du gerne vil have vendt med kommunen?

Hvert år inviterer kommunerne til såkaldt styringsdialog, hvor kommunen, KAB og 3B taler om lokale forhold.

Af Gry Abrahamsen og Jakob Østergaard Nøhr

Kommunerne fører tilsyn med almene boligselskaber og -administratorer og indkalder hvert år til styringsdialog. Styringsdialog er et møde, hvor kommune og boligorganisation taler om forskellige, lokale emner, der berører boligorganisationens boligafdelinger på forskellig vis.

Styringsdialogen tager udgangspunkt i en samlet pakke med information om alle afdelinger, årsregnskaber, budgetter, årsberetning mm. 3B’s formand og næstformand deltager, og Kundecenter 3B er også med på mødet.

Har I i afdelingsbestyrelserne nogle udfordringer eller emner, I gerne vil have, at 3B tager op med jeres respektive kommune, så er styringsdialogen en mulighed. Det kan være alt fra p-pladser med ladestandere til anvisning af psykisk syge.

I kan løbende tale med jeres driftschef omkring udfordringer og emner, I gerne vil have taget op over for kommunen. Så sender hun eller han det ind til Kundecenter 3B, hvorefter organisationsbestyrelsen udvælger, hvad der kommer på dagsordenen.

De forskellige kommunerne holder styringsdialog på forskellige tider af året, og 3B har netop holdt med Ballerup Kommune.