Nyt fra organisationsbestyrelsen

Her kan du læse om nogle af de punkter, som organisationsbestyrelsen i 3B har haft på dagsordenen for nylig.

Af Jakob Østergaard Nøhr

Vi har udvalgt fire punkter, som Boligforeningen 3B’s organisationsbestyrelse (OB) har vendt den seneste tid.

1. Lån af egne midler

Kan en boligafdeling låne af dens egne midler? Ja, det kan den godt, hvis boligafdelingens kassebeholdning er større end dens opsparede henlæggelser. Så er der nemlig ’uomtvistelig god sikkerhed for boligafdelingen midler’, som det hedder i 3B’s nye retningslinjer lån af egne midler i boligafdelingerne. Derefter skal kundechefen for 3B og Kundeøkonomi i KAB godkende lånet.

Hvis en boligafdeling ikke har uomtvistelig god sikkerhed for boligafdelingen midler, skal organisationsbestyrelsen vurdere, om den vil lade boligorganisationen stille sikkerhed.

Du kan finde retningslinjerne for afdelingernes lån af egne midler her.

2. Bestyrelsesuddannelse

3B’s populære bestyrelsesuddannelse blev adopteret af KAB, da 3B trådte ind i KAB-Fællesskabet. Snart begynder et nyt hold kursister, og i den forbindelse vil organisationsbestyrelsen indstille 2 beboerdemokrater til uddannelsen. Derudover vil Boligforeningen 3B betale for uddannelsen via kursuspuljen.

Sidder du i en afdelingsbestyrelse og er interesseret bestyrelsesuddannelsen, så send en mail med en motiveret tekst til kundecenter3b@kab-bolig.dk seneste den 25. maj kl. 12.

3. Screening af CO2

Det kan være svært at gennemskue, hvor ”grønne” 3B’s indkøb, leverandører og værdikæder egentlig er. Derfor skal 3B nu screene for CO2 hele leverandørkæden, når vi køber ind. Det er en del af det samfundsansvar, 3B har som almen boligforening. I første omgang skal fokus ligge på at screene indkøb i driften.

4. Fokusgruppe om Fremtidens Drift 2.0

Fokusgruppen, der ser nærmere på 3B’s driftsprogram, Fremtidens Drift 2.0, har holdt det sidste og tredje møde. Som planlagt endte fokusgruppen med at sende en samlet feedback på driftsprogrammet til Driftsudvalget, der nu ser alle 19 punkter i feedbacken igennem.