Nyt fra organisationsbestyrelsen

Her kan du læse om nogle af de punkter, som organisationsbestyrelsen i 3B har haft på dagsordenen for nylig.

Af Jakob Østergaard Nøhr

Hybridsolcelleanlæg i Hedelyngen

En stor plan om at gemme strøm fra solceller på Hedelyngens tage i store batterier er løbet ind i problemer. Radius Elnet vil have hele anlægget splittet op i mindre anlæg – ellers vil Radius ikke tilslutte anlægget til el-nettet.

At splitte anlægget op vil koste betydeligt flere penge at bygge, og samtidig vil det give mange batterier rundt om i boligafdelingen i stedet for få.

Organisationsbestyrelsen har vedtaget at gå videre med sagen ad politiske veje i første omgang. Organisationsbestyrelsen mener nemlig, at kravet fra Radius strider direkte imod en bekendtgørelse fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet om såkaldte borgerenergifællesskaber.

Henlæggelsespolitik

Organisationsbestyrelsen har vedtaget en henlæggelsespolitik for hele 3B. Politikken har et skærpet fokus på, at der henlægges til alle arbejder - f.eks. også til det tag, der først skal skiftes om 30 år.

Hvor store, henlæggelserne skal være i hver enkelt boligafdeling, afhænger af de kommende såkaldte ’langtidsplaner’. En langtidsplan bliver lavet ud fra bl.a. afdelingsbestyrelsens ønsker, input fra driften, tilstandsrapporter og Landsbyggefondens gennemgang boligafdelingen.

I vil høre mere om henlæggelsespolitikken på bl.a. netværksmøder med driftschefen og her i 3B@nyt.