Overborgmester besøgte Folehavekvarteret: - Et meget synligt og inspirerende resultat af det gode samarbejde

Sophie Hæstorp Andersen havde rykket sit kontor ud af rådhuset og til Valby i to dage. Her blev hun præsenteret for et kvarter i rivende udvikling på en walk-and-talk i Folehavekvarteret den 9. maj. Dagens talere satte spotlight på alternative arbejdsgange, gode erfaringer og udfordringer.

Af Maja Lundager Pedersen

Overborgmesteren har besluttet med jævne mellemrum at rykke sit kontor ud i Københavns forskellige bydele for at komme i tæt dialog med alle, der bor og arbejder byen. Det ønske blev imødekommet i Folehavekvarteret, der troppede talstærkt op den 9. maj, da Sophie Hæstorp Andersen slog vejen forbi.

Den boligsociale helhedsplan Mit Kvarter, Vigerslev Bibliotek, Ungeværter, juniorjournalister, nærpolitiet, og en lang række professionelle aktører gav overborgmesteren et indblik i en vifte af ambitiøse initiativer i kvarteret og pegede på områder, der kræver politisk bevågenhed og handling.

- Hele turen var en rigtig god oplevelse, der gav mig et virkelig godt indblik i alle de mange aktiviteter, der får kvarteret til at leve, og som er et meget synligt og inspirerende resultat af det gode samarbejde mellem medarbejdere i Københavns Kommune, de professionelle aktører og ikke mindst borgerne, lød det begejstret fra overborgmesteren.

Et opgør med silotænkningen

3B’s boligafdeling Folehaven går en spændende tid i møde med store fysiske og sociale omdannelser. Københavns Kommune er lige nu i gang med en områdefornyelse, boligafdelingen stemte i november 2021 ja til en stor fysisk helhedsplan og den lokale folkeskole er blevet en del af et nyt skoledistrikt, der placerer indskoling i Folehavekvarteret og udskoling ved Torveporten på den anden side af den befærdede vej Folehaven.

Derudover bærer området præg af en tætpakket aktivitetskvarter og en lang række sociale tilbud for børn og unge. Så der var nok at tale om på turen rundt i kvarteret, hvor det gennemgående tema var nødvendigheden af et tæt samarbejde.

- I Folehavekvarteret løfter vi i flok. Det er en strategisk hjørnesten i vores arbejde at indgå i tætte partnerskaber på tværs af kommunen, private aktører og områdets beboere. På den måde garanterer vi en koordineret og helhedsorienteret indsats, der trækker på vores forskellige fagligheder, fortalte Monika Fredensborg, udviklings- og forankringsansvarlig i den boligsociale helhedsplan Mit Kvarter.

Input fra borgerne

Turen sluttede af på Vigerslev Bibliotek, hvor Folehavens Madskole diskede op med mezze, overborgmesteren fik talt med en masse af områdets frivillige og Folehavens juniorjournalister rundede af med et eksklusivt interview med Sophie Hæstorp Andersen.

- Jeg fik en meget varm velkomst af kvarterets beboere og aktører, og der var tid til gode snakke. Samtalerne i Valby og i Folehavekvarteret har givet mig ny viden med hjem til rådhuset og fornyet inspiration til, hvordan vi som kommune kan gøre hverdagen bedre og nemmere for alle - i tæt samarbejde med alle dem, der bor og arbejder i København, sluttede overborgmesteren.