Stort engagement på områdemøderne

Beboerdemokratiet lever i bedste velgående – i hvert fald på forårets to områdemøder på Amager og i Måløv den 19. og 21. april.

Af Mette Winding Top

På områdemøderne mødes beboerdemokrater fra de afdelinger, som ligger i nærheden af hinanden. I efteråret 2021 blev der for første gang afholdt to møder i stedet for fire, og den konstellation blev fastholdt til forårets møder.

Cirka 25 beboerdemokrater mødte op på Amager, mens godt 20 deltog i Måløv. Ud over de lokale emner, som beboerdemokraterne havde mulighed for at byde ind med forinden, var programmet for de to møder ens. Og selvom de lokale emner af gode grunde var forskellige, var begge møder karakteriseret ved særdeles aktive demokrater med meget på hjerte.

Det årlige afdelingsbestyrelsesseminar i marts handlede om fornyelse af beboerdemokratiet, og i forbindelse med dette blev et spørgeskema sendt rundt til alle. Resultaterne heraf blev fremlagt på områdemøderne, ligesom de væsentligste pointer fra seminaret blev fremlagt.

Også det forestående formandsvalg til organisationsbestyrelsen i 3B var på dagsordenen, hvor både Iris Gausbo og Dennis Trier blev præsenteret som kandidater til henholdsvis formand og næstformand med hele organisationsbestyrelsens opbakning.

Slutteligt kom dagsordenen også omkring det store antal af ukrainske flygtninge, som i øjeblikket kommer til Danmark. 3B har nemlig tilbudt at huse en del af dem midlertidigt i seks måneder. Som i resten af samfundet var det et emne, aftenens deltagere havde holdninger til, men trods flere timer med mange holdninger og til tider høj bølgegang, sluttede begge områdemøder med god stemning og smil.

Her kan du finde materialer og svar på lokale emner fra afholdte områdemøder