Tips og tricks til en lavere husleje

De stigende priser på el og varme bekymrer mange beboere, og derfor var emnet på programmet i 3B’s digitale forsamlingshus.

Af Mette Winding Top

Kan KAB gøre noget for at mindske prisstigningerne på el og varme? Hænger prisstigningen på naturgas sammen med prisstigningen på el? Hvad kan beboerne selv gøre for at holde regningerne nede?

Det var nogle af de spørgsmål, som næstformand Iris Gausbo stillede dagens ekspert i forsamlingshuset Brian Schnell, der til daglig arbejder med energi i KAB-Fællesskabet.

De fremmødte beboere havde ligeledes mulighed for at stille spørgsmål til både Iris og Brian, ligesom der var mulighed for at diskutere dagens emne med hinanden.

Optagelsen af mødet er tilgængelig – som alle andre møder i forsamlingshuset – på www.3b.dk/strategi under '3B’s digitale forsamlingshus'.

Flere midler til beboerdemokratiet

Ideen til et digitalt forsamlingshus for alle beboere i 3B blev født i forbindelse med et digitalt møde om 3B’s nye strategi i foråret 2021. Her kunne alle beboere i 3B mødes på tværs af afdelinger og diskutere henholdsvis grøn omstilling, beboerdemokrati, plads til alle og gode hjem med hinanden.

Det fungerede så godt, at der blev ytret ønske om mere. Derfor har kundecentret siden august arrangeret digitale møder, hvor forskellige emner, som har relevans for beboerne i 3B, bliver taget op. Ønsket er at nå ud til så mange beboere som muligt, så flest muligt får mulighed for at præge deres boligafdeling og deres boligselskab.

Derfor har organisationsbestyrelsen afsat flere midler til indkøb af mere professionelt udstyr og til at booke større navne, som kan trække flere deltagere til.

Er der en kendt person, som du kunne tænke dig at se i forsamlingshuset, eller har du et emne, som du gerne vil blive klogere på? Skriv det til kundecentret på kundecenter3b@kab-bolig.dk