Nyt fra organisationsbestyrelsen

Læs om nogle af de punkter, som organisationsbestyrelsen i 3B har haft på dagsordenen for nylig.

Af Jakob Østergaard Nøhr

Datadrevet ledelse

Det går stadig den rigtige vej, når det kommer til iOpgave – driftens opgavesystem, der skal gøre op med så mange små, gule sedler som muligt på ejendomskontoret og servicecentret. Det samlede antal oprettede opgaver i iOpgave steg med 48 % fra 2021 til 2022. Den store stigning skyldes både, at medarbejderne i driften har oprettet langt flere af deres i iOpgaver, og at beboerne har meldt flere opgaver ind via beboerapp’en Mig og Min Bolig.

Efter en henlæggelsespolitik og generelt fokus på henlæggelser i 3B, peger pilen også i den rigtige retning, når det gælder henlæggelser i 3B’s boligafdelinger. Med andre ord sparer beboerne mere op til de renoveringer, som fremtiden uundgåeligt byder på. Det er en tendens, der går igen i alle 3B’s driftsområder.

- Det er altså rigtig godt. Vi er glade for, at afdelingsbestyrelserne har og er åbne over for nødvendigheden af at spare op. Så står beboerne ikke med håret i postkassen, når for eksempel regningen for en tagrenovering kommer, siger Henrik Thorenfeldt, formand for 3B’s Driftsudvalg.

Boligsocialt korps

Organisationsbestyrelsen besluttede i maj, at der de kommende to år skal ansættes i alt fire boligsociale medarbejdere i Boligforeningen 3B. De boligsociale medarbejdere skal styrke trivslen og den sociale sammenhængskraft i afdelingerne.

De fire boligsociale medarbejdere – 3B’s boligsociale korps – knyttes til driftsområde E, men vil i praksis brede sig ud over alle boligafdelinger. Hver medarbejder vil få tildelt en række boligafdelinger, som hun eller han har ansvaret for, og indsatsen i de forskellige boligafdelinger vil variere efter den enkelte boligafdelings behov.

Nogle boligafdelinger kæmper i øjeblikket med ensomme beboere, og den boligsociale medarbejder vil derfor her sætte aktiviteter som fællesspisning og hyggecafé i gang. Andre boligafdelinger kæmper med ungdomskriminalitet, og så er det måske et tættere samarbejde med SSP, der er behov for. Helt andre boligafdelinger har måske slet ikke brug for hjælp, og de boligafdelinger vil den boligsociale medarbejder derfor ikke bruge tid på.

Det boligsociale korps er kommet i stand via en bevilling fra organisationsbestyrelsen, som varer i to år. Herefter skal de enkelte boligafdelinger selv finansiere en eventuel fortsættelse af indsatsen.