Populære cykelservicestationer i driftsområde I

I Valby blev driftschefens ferie startskuddet til cykelservice for mere end 1.700 boliger.

Af Jakob Østergaard Nøhr

Siden efteråret har beboerne i blandt andet Folehaven, Elmehaven og Bærhaven haft lettere ved at få jernhesten på benene igen, hvis mekaniske udfordringer har sat en stopper for den grønne transportform på to hjul. September indviede driftsområde I 4 cykelservicestationer fordelt i området.

- Vores beboere har været meget positive over cykelservicestationerne. Vi har en beboer i en af vores boligafdelinger, der var så begejstret, at han ville gå videre med at danne en værkstedsklub, hvor han sammen med øvrige beboere både ville hjælpe med at reparere deres cykler, men også videreoplære i hvordan beboerne selv kunne reparere cykler, siger serviceleder Julie Qvist Jakobsen.

Ingen reparationer eller hærværk

Idéen med cykelservicestationerne blev født på en ferie, hvor driftschef Kim Kristiansen så et eksemplar ved en tilfældighed. Hjemme i Valby var driftsområdets afdelingsbestyrelser med på idéen.

- Både de beboervalgte og medarbejderne i vores driftsområdet har generelt stort fokus på den grønne omstilling. Det her tiltag er derfor også et lille forsøg på at nudge både beboere og andre til at tage cyklen som alternativ til bil eller bus og tog. Det er altid nemmere, når man har mulighed for lige at få lidt luft i dækkene, eller stramme en løs skrue, siger Julie Qvist Jakobsen.

Cykelservicestationerne er alle placeret, så de er synlige for tilfældige forbikørende, så det ikke kun er driftsområdets beboere, der kan få glæde af dem. Og de bliver brugt flittigt alle fire steder, vi har sat dem op. Det er vi selvfølgelig rigtigt glade for, siger Julie Qvist Jakobsen.

Indtil videre har cykelservicestationerne ikke krævet nogle reparationer, og de har heller ikke været udsat for hærværk.