Boligminister: Vigtigt at kommunen tager hensyn til både behov og beboersammensætningen, når de anviser til almene boliger

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil lagde vejen forbi 3B for at tale om psykisk sårbare beboere.

Af Jakob Østergaard Nøhr

Boligforeningen 3B – og egentlig hele KAB – oplever tydeligt, at der over de seneste år er blevet anvist langt flere beboere med ringere bo-evne end tidligere via den boligsociale anvisning. Det gælder ikke mindst beboere med psykiske lidelser.

- I 3B vil vi gerne tilbyde boliger for alle – sådan har det altid været. Men vi kommer ikke uden om, at psykisk sårbare beboere nogle steder skaber utryghed blandt andre beboere, og i nogle tilfælde er den direkte årsag til fraflytninger. Sådan skal det jo ikke være, siger Iris Gausbo, formand for 3B.

Derfor har 3B en række ønsker til både Christiansborg og kommunerne til at skabe plads til alle. Et af de store ønsker er langt mere social støtte til borgere med psykiske vanskeligheder i egen bolig.

- 3B løfter en stor opgave

Sammen med de andre ønsker blev det givet videre til social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil, da hun besøgte 3B’s boligafdeling Valbyejendommene. Det er en af de boligafdelinger i 3B-land, der har mindre lejemål med en relativ lav husleje. Og som Københavns Kommune – hvor udfordringerne med psykisk sårbare beboere er størst – derfor er glad for at anvise borgere til.

- Boligforeningen 3B og resten af den almene boligsektor løfter en stor og vigtig opgave i forhold til at give tag over hovedet til de mennesker, der er psykisk sårbare. Samtidig er det klart, at anvisningen til almene boliger skal ske på en socialt bæredygtig måde, hvor enkelte boligafdelinger ikke står med uforholdsvis mange psykisk syge beboere, der kan være svære at rumme for både naboer og medarbejdere, siger social- og boligministeren efter besøget og fortsætter:

- Derfor er det vigtigt, at kommunen tager hensyn til både den boligsøgendes behov og til beboersammensætningen i det hele taget, når de anviser til almene boliger, siger

Forhåbninger for fremtiden

Netop den boligsøgendes behov har 3B også fokus på.

- Vi ønsker jo blandt andet en kraftig opstramning af ministeriets vejledning til kommunerne om boligsocial anvisning. Det skal gøre kommunerne meget bedre til at vurdere borgerens bo-evne – altså vil det overhovedet være foreneligt at anvise en bestemt borger til en almindelig boligafdeling. Eller er det en skæv bolig eller noget helt tredje, der vil være det rette, siger Iris Gausbo.

Hun håber samtidig, at den kommende omstrukturering af det danske sundhedsvæsen, som Christiansborg skal tage stilling til, kommer til at indeholde nærhed i psykisk sundhed. Det kunne social- og boligministeren dog ikke love noget om, da socialrådgivere ikke er en del af sundhedsvæsenet.