Nyt fra organisationsbestyrelsen

Læs om nogle af de punkter, som organisationsbestyrelsen i 3B har haft på dagsordenen for nylig.

Af Jakob Østergaard Nøhr

Tak for gode netværksmøder

Det er været nogle rigtig gode netværksmøder, driftscheferne rundt om har holdt med jer og jeres kontaktperson. Nogle steder kommer der mange fra afdelingsbestyrelserne, andre steder ikke helt så mange.

Organisationsbestyrelsen vil gerne opfordre alle til at komme til netværksmøderne. Det er et vigtigt forum at mødes i, hvor I kan tale om emner, der gælder hele driftsområdet. Og så handler møderne også om, at I i afdelingsbestyrelserne kan tale sammen.

Datadrevet ledelse

I 2 år har data nu været et af fokuspunkterne i Boligforeningen 3B. Foreløbig har det mest drejet sig om at indsamle data, så vi kan analysere på dem og derefter handle ud fra analyserne. Især i 2023 har vi fået meget at arbejde med – beboertilfredshedsundersøgelsen (som rigtig mange af jer har svaret på) er dumpet ind i alles postkasser, KAB har foretaget en social screening af alle boligafdelinger, og så har driften registreret biodiversitet i hele 3B-land.

Når vi får data fra forskellige undersøgelser, registreringer og optællinger kan vi selvfølgelig analysere på specifikke projekter, men vi kan også begynde at se på et samlet billede af 3B – og se på, om de forskellige data måske hænger sammen på tværs. Er beboerne for eksempel mere glade for udearealerne i de boligafdelinger, hvor der er mest biodiversitet?

I organisationsbestyrelsen er vi glade for at tage beslutninger ud fra data på hvert enkelt område, men vi får ekstra meget glæde at det mange tal, når vi kan begynde at se sammenhænge på tværs af forskellige områder. Og det gør os mere sikre på, at de beslutninger, vi tager, kommer beboerne til gode.

Beboertilfredshedsundersøgelsen

Som nævnt oven for er vi nu igennem år 1 med beboertilfredshedsundersøgelsen for hele 3B. Vi fik en svarprocent på hele 50 %. Det er ret imponerende for en spørgeundersøgelse.

Jeres driftschef har gennemgået resultaterne med jer på netværksmødet, men hun eller han kunne ikke nå dem alle. Derfor opfordrer vi jer til selv at se på resultaterne for jeres boligafdeling.

Beboertilfredshedsundersøgelsen er en rigtig god tilføjelse i arbejdet med at skabe endnu bedre boligafdelinger og en endnu bedre boligforening. Og vi er sikre på, at den også bliver et godt udgangspunkt for samarbejdet med jeres driftschef og serviceleder.