Nyt fra organisationsbestyrelsen

Læs om nogle af de punkter, som organisationsbestyrelsen i 3B har haft på dagsordenen for nylig.

Af Jakob Østergaard Nøhr

Helhedsplan i Lønstrupgård

Der var efterhånden så mange bygningsdele, der trængte til renovering, at en helhedsplan blev løsningen for 3B’s største boligafdeling i Vanløse, Lønstrupgård.

Projektet omfatter efterisolering af facade, energi- og miljøtiltag, totalrenovering af badeværelser, udskiftning af tekniske installationer og istandsættelse af gårdrummene. Derudover etableres 12 nye tilgængelighedsboliger, så der bliver 18 i alt. Helhedsplanen giver en huslejestigning på 30 %, fordi der ikke er henlagt penge til vedligeholdelsen.

- Det havde været bedre, hvis vi havde hævet huslejen for lang tid siden, så vi kunne lægge penge til side og renovere det nødvendige undervejs, som et medlem af afdelingsbestyrelsen sagde, efter helhedsplanen blev stemt igennem.

Samtidig med helhedsplanen er det planen af opføre 52 nye tagboliger på 6 af de eksisterende boligblokke – og så vil Lønstrupgård også gerne bygge 18 nye rækkehuse.

Kommunikationsudvalg

En temaarbejdsgruppe har i løbet af foråret set på kommunikationen i 3B. Resultatet af møderne blev, at 3B får et kommunikationsudvalg. Udvalgets medlemmer bliver fundet, når organisationsbestyrelsen træder sammen på et konstituerende møde efter repræsentantskabsmødet den 6. juni.

Udover at arbejde med kommunikationen i 3B skal udvalget også bidrage til et styrket beboerdemokrati ved udvikling og planlægning af arrangementer.