3B's Elevprogram

3B har i samarbejde med uddannelsesinstitutionen NEXT oprettet eget elevprogram, hvor 3B tilbyder eftertragtede praktikpladser til ejendomsservicetekniker- og kontorelever.

Praktikpladser til EST- og kontor-elever

Som for mange andre uddannelser på landets tekniske skoler, mangler eleverne til ejendomsserviceteknikere også praktikpladser.
Boligforeningen 3B har derfor oprettet et elevprogram for 5 elever ad gangen. I første omgang elever under uddannelse til ejendomsservicetekniker og senere også kontorelever.

- I et land som Danmark burde der være nok praktikpladser til vores unge, men hvert år hører vi om elever, der ikke kan finde et praktiksted. I de almene boliger har vi altid været meget bevidste om vores samfundsansvar, og når det kommer til praktikpladser, er der nogle uddannelser, hvor vi er helt oplagte, siger Jonas Mørch Cohen, kundechef for Boligforeningen 3B.

3B's Elevprogram er oprettet i samarbejde med uddannelsesinstitutionen NEXT, der blandt andet tilbyder 40 forskellige erhvervsuddannelser.

Har du spørgsmål til 3B's Elevprogram, eller er du interesseret i en af praktikpladserne, så kontakt driftschef og praktikansvarlig Peter Lundgren på pelu@kab-bolig.dk eller serviceleder Ben Holmberg Stumpe på bhs@kab-bolig.dk. Du kan også kontakte Boligforeningen 3B på tlf.: 38 38 19 12.

Alle aspekter i driften

Boligforeningen 3B optager løbende elever, så der altid er 5 elever ansat. De bliver alle forankret i det samme driftsområde. Det er derfor driftschefen og servicelederen her, der har det formelle ansættelsesretslige ansvar for eleven, og som sørger for at sammensætte elevens forløb, så han eller hun kommer omkring alle de faglige discipliner, der undervises i på skolen.

Eleverne kommer imidlertid ikke til geografisk at være tilknyttet ét område. Under praktikforløbet kommer alle elever rundt omkring til 3B’s forskellige driftsområder, så de får en grundig indsigt i de forskellige problemstillinger, man står over for i driften.

Alle steder, eleverne kommer hen, vil der blive udpeget en buddy. Buddy'en skal sørge for, at eleverne bliver taget godt imod og føler sig trygge og som en del af det kollegiale fællesskab, de skal være en del af.

Kommende kolleger?

Det er flere hundrede ansatte i 3B's drift. Derfor opstår der indimellem ledige stillinger, og i den forbindelse vil færdiguddannede EST- og kontorelever fra 3B's Elevprogram også være oplagte at have med i et ansøgerfelt.

- De vil kende vores arbejdsgange og værdier, så de vil uden tvivl være kompetente kandidater, siger Jonas Mørch Cohen.