3B har fået nyt driftsprogram

Efter et stort engagement og mange gode idéer fra beboervalgte i 3B ligger et driftsprogram klar.

Af Jakob Østergaard Nøhr

I 3B skal det være rart at komme hjem til vores boliger og boligområder. Derfor er det vigtigt, at ejendomsdriften fungerer godt. At vores boliger og bygninger er sunde. Det skal 3B’s nye driftsprogram være med til at sikre.

3B’s nye driftsprogram sætter retning og danner ramme for drift og udvikling de næste fire år. Her får du en opsummering af driftsprogrammet.

Vi bygger videre

I 3B arbejder vi ud fra et solidaritetsprincip – vi hjælper hinanden på tværs, hvor det er svært, og vi udvikler os kollektivt i samme retning og bærer et fælles ansvar for at lykkes.

Det næste driftsprogram bygger videre på de to forudgående programmer. Dermed består følgende elementer:
- Ledelsesstruktur og medarbejderorganisering

- Programmer på tværs af driftsområder for at styrke 3B’s drift

- Gøre brug af KAB-Fællesskabets løsninger

- Driftens organisering i driftsområder

Det nye driftsprogram er delt ind i fire temaer:

1. Bæredygtig drift – fordi 3B skal passe på vores klode og bidrage til den bæredygtige omstilling
I 3B forstår vi bæredygtighed bredt med inspiration fra FN’s Verdensmål. Vi bidrager både til grøn, social og økonomisk bæredygtighed.

2. Tilpasset og målrettet service til beboere og beboervalgte – fordi alle skal opleve god service i 3B
Vi er rummelige og huser mange forskellige beboere. Derfor er det vigtigt, at vi ikke skærer alle over én kam, men tilpasser vore service efter behov.

3. Digital drift og service – fordi vi skal imødekomme 3B’s behov
Der ligger mange muligheder i digitalisering, og vi har ikke høstet dem alle endnu. Overordnet rummer digitalisering et potentiale for at gøre driften bedre og frigive tid.

4. Driftsanalyser – vejen til effektiv drift – fordi 3B tager ansvar for, at vi nu og i fremtiden har gode boliger, der er til at betale i forhold til det aktuelle boligmarked
Vi vil fastholde vores serviceniveau, selvom vi skal gøre driften billigere. Med solide data – og ved at træffe beslutninger på baggrund af data – kan vi fremtidssikre drift og udvikling af 3B.

Du kan se driftsprogrammet her

Følgegruppe og årsplaner

3B kommer til at skrue op for kommunikationen og inddragelsen, når driftsprogrammet skal implementeres. Blandt andet nedsætter vi en følgegruppe med repræsentanter fra afdelingsbestyrelser, som skal følge arbejdet med driftsprogrammet.

Driftsprogrammet bliver også mere dynamisk. Som noget nyt kommer vi til at lave årsplaner med indsatser for et år ad gangen.

Når året er omme, genbesøger følgegruppen planen og prioriteringerne i forhold til driftsprogrammet. 3B’s Driftsudvalg og organisationsbestyrelse behandler så planen. På repræsentantskabsmødet præsenteres årets resultater.

Udrulningsplan

I afdelingsbestyrelserne vil I hvert år få præsenteret en udrulningsplan, ligesom der også vil være en opfølgning på de indsatser, der er relevante for jer lokalt.

Driften præsenterer en udrulningsplan for jer i afdelingsbestyrelserne, og hvert år får I årets resultater på repræsentantskabsmødet.

Inden for de næste uger sender 3B driftsprogrammet til jer. Vi informerer også løbende eksempelvis på 3b.dk og i 3B@Nyt. Ligesom det også kan blive et punkt på områdemøderne og netværksmøderne.