Genvalg til 3B’s næstformand

For første gang lagde KAB-Huset lokaler til 3B’s repræsentantskabsmøde, da 3B’s øverste myndighed mødtes til den årlige forsamling den 8. juni.

Af Jakob Østergaard Nøhr

3B har holdt flere talrige møder for afdelingsbestyrelser i KAB-Huset, men der er selvsagt noget særligt over det årlige repræsentantskabsmøde. Derfor var der ekstra spænding på – og måske lidt nervøsitet – da 3B’s formand, Iris Gausbo, for første kunne byde 3B’s repræsentantskab velkommen i det ”nye” KAB-Huset.

- Det er jo også lidt en test af huset, når den største boligorganisation i KAB-Fællesskabet holder årets største møde på adressen, sagde Iris Gausbo, inden mødet gik i gang.

Efter en præsentation af 3B’s organisationsbestyrelse gik mødet sin sædvanlige gang med mundtlig beretning som næste punkt.

- 2022 var et år med udfordringer, priser som steg og boligbyggerier, som gik i stå. Men også et år, hvor jeg har kunnet se og mærke, hvor stor en forskel 3B faktisk kan gøre. For vores beboere, og for vores hovedstad. Vi åbnede også vores døre for flygtninge fra Ukraine. Blandt andet i ungdomsboligerne LUX i Herlev. Vi åbner op og tager imod, når det kniber. Fordi solidaritet er en del af vores DNA, sagde Iris Gausbo og fortsatte:

- Den grønne omstilling er et af de allervigtigste – hvis ikke det vigtigste – arbejde i fremtiden. At sikre, at vores børn, børnebørn og oldebørn har en klode, som de kan leve på. Derfor vil vi blandt andet rigtig gerne sætte solceller på vores tage. Desværre støder vi på uforklarlige regler og bureaukratiske benspænd, når det kommer til netop solceller. Derfor har 3B engageret sig kraftigt i den sag. Og vi vil gerne præge vores omgivelser. Vi har skrevet debatindlæg. Deltaget i høring. Vi samarbejder med andre, der vil den grønne omstilling. Vi har kontaktet politikere. Og muligvis bærer det frugt – vi har i hvert fald fået to møder i stand på Christiansborg.

Nyt driftsprogram

Både den skriftlige beretning og Iris Gausbos mundtlige beretning fremlagde temaer og baggrund for 3B’s kommende driftsprogram, der skal gælde fra medio 2023 til 2027.

Temaerne i driftsprogrammet er 1. Bæredygtig drift, 2. Tilpasset og målrettet service til beboere og beboervalgte, 3. Digital drift og service og 4. Driftsanalyser – vejen til effektiv drift.

Du kan finde driftsprogrammet her

Både den skriftlige beretning og formandens mundtlige beretning blev godkendt af repræsentantskabet.

Valg til næstformand

Derefter var det tid til årsregnskab og budget, efterfulgt af indkomne forslag. Dem var der ingen af, så dirigenten gik videre til valg til posten som næstformand.

Den post har Dennis Trier fra boligafdelingen Teglværkshaven siddet på det seneste år, og han stillede op og blev genvalgt for 2 år uden modkandidater.

- Jeg vil gerne sige tusind tak. Tusind tak for den store tillid i viser mig, ved at lade mig fortsætte som jeres næstformand, denne gang for en fuld periode. Mit første år som næstformand har været utroligt spændende og yderst udviklende og lærerigt. Vi har haft travlt, men jeg synes, vi har travlt på den gode måde. For vi har jo travlt med at arbejde for 3B. Det er skønt at være en del af et fællesskab, hvor vi tør sige, hvad vi mener og gøre det på en god og ordentlig måde, lød det fra den genvalgte næstformand.

Valg til organisationsbestyrelsen

Udover posten som næstformand var der også valg 4 menige pladser i 3B’s organisationsbestyrelsen. Følgende blev valgt for 2 år:

  • Hans Jørgen Larsen, Hedelyngen
  • Henrik Dauer Thorenfeldt, Måløv Park
  • Hans Erik Foght, Støberigade
  • Lis Brønholt, Hedelyngen


Følgende blev valgt som suppleanter for 1 år til organisationsbestyrelsen:

  • Sus Nielsen, Højstensgård
  • Lene Dyrmose, Bærhaven
  • Mads Steen Jensen, Signalgården
  • Susan Sagnsby, Hørgården


Derudover blev Steffen Morild godkendt som særligt udpeget i 3B’s organisationsbestyrelse.

Anders Folmer Buhelt ønskede ikke at fortsætte som særligt udpeget medlem. 3B’s organisationsbestyrelse vil derfor bruge det kommende år på at finde et nyt særligt udpeget medlem, der kan bidrage til 3B’s videre udvikling som innovativ og dagsordenssættende boligorganisation.