Psykisk sårbare på dagsordenen ved årets repræsentantskabsmøde

Der var sikkert genvalg til Iris Gausbo som formand for 2 nye år i Boligforeningen 3B, da repræsentantskabsmødet løb af stablen den 6. juni.

Af Jakob Østergaard Nøhr

Der skulle tænkes kreativt, da borde og stole blev sat op inden 3B’s repræsentantskabsmøde i KAB-Huset. Et stykke over 100 inviterede havde meldt deres ankomst, og det var markant flere end i 2023, hvor KAB-Huset for første gang lagde lokaler til det årlige stormøde i beboerdemokratiet. Det blev også bemærket, da formand Iris Gausbo greb mikrofonen for at fremlægge den mundtlige beretning.

- Når jeg står her og ser ud over 3B’s repræsentantskab, kan jeg konstatere en glædelig nyhed. Vi er flere end sidste år. Ganske enkelt. Det gør mig glad. Og jeg håber, at det er tegn på fornyede kræfter i beboerdemokratiet, lød det fra Iris Gausbo, inden hun kastede et blik ned i papirerne.

Beretning

- Jeg har stor respekt for alle jer, der lægger kræfter i beboerdemokratiet. I udgør noget af det fineste, vi har i den almene verden. Men vi kommer ikke uden om, at vi har et fælles ansvar for at hverve nye kandidater ude i boligafdelingerne. En middel er måske at give beboerdemokratiet en storvask. Med det mener jeg grundigt at forklare potentielle kandidater, hvad rollerne er for henholdsvis organisationsbestyrelse, afdelingsbestyrelse og driften. Og hvem der gør hvad.

Derefter kom formand omkring huslejestigninger pga. renoveringer og henlæggelser, utilstrækkelige rammebeløb, hvis vi stadig skal kunne bygge nye, betalbare boliger, og 3B’s driftsprogram, hvor biodiversitetskampagne, indkøbsportal og ikke mindst handleplaner for bedre service er blandt indsatserne i skrivende stund.

Emnet psykisk sårbare beboere fyldte en del, og her kunne Iris Gausbo fortælle, at social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil ville besøge 3B om netop det emne. Det kan du læse mere om her

Efterfølgende blev psykisk sårbare beboere også omdrejningspunktet for nogle af kommentarerne fra salen.

- Det er flot, det 3B gør for skæve eksistenser. Vi skal ikke være bange for at tage imod skæve eksistenser. Det kan faktisk godt gå godt.

- Det er godt, at 3B tager det ansvar omkring psykisk sårbare. Vi har selv en i vores boligafdeling, og det går relativt godt.

Både den skriftlige beretning og formandens mundtlige beretning blev godkendt af repræsentantskabet.

Valg til formand

Derefter var det tid til årsregnskab og budget, efterfulgt af indkomne forslag. Dem var der 2 af. Et om nedsættelse af en arbejdsgruppe om brug af kunstig intelligens i den almene sektor, og et forslag om ændringer af 3B’s vedtægter.

Arbejdsgruppen blev vedtaget. Det gjorde forslaget om vedtægtsændringer ikke - dels fordi der ikke var fremmødt 2/3 af alle 3B's repræsentantskabsmedlemmer, og dels fordi der kun var simpelt flertal men ikke 2/3 flertal for forslaget.

Nu var tiden kommet til valg til posten som formand. Den post blev Iris Gausbo fra boligafdelingen Hjortegården valgt til for første gang i 2022, og hun stillede op og blev genvalgt for 2 år uden modkandidater.

- Mange tak. Det er jeg virkelig glad for. Det er en fælles opgave at skabe gode boliger og omgivelser, som er attraktive for beboerne. Det ligger højt på min ønskeliste. Jeg synes, 3B er i fin form, og den form skal plejes. Det ser jeg frem til at gøre sammen med jer. Tak for tilliden, sagde Iris Gausbo efter genvalget.

Valg til organisationsbestyrelsen

Udover posten som formand var der også valg af 5 menige pladser i 3B’s organisationsbestyrelsen. Følgende blev valgt for 2 år:

- Hanne Drewsen, Signalgården
- Flemming Løvenhardt, Remisevænget Nord
- Henrik Bolberg, Måløv Park
- Linda Lindberg, Toftegård
- Mads Steen Jensen, Signalgården

Følgende blev valgt som suppleanter for 1 år til organisationsbestyrelsen:
- Lene Due Dyrmose, Bærhaven
- Susanne Alstrøm, Damagervej
- Viggo Stryger, Arbejderboligerne

Derudover blev Steffen Morild godkendt som særligt udpeget i 3B’s organisationsbestyrelse.