Historien bag 3B

3B har sine rødder i tre stærke, almene boligorganisationer

3B's logo symboliserer et tre-tal og et b, som samtidig fortæller historien om Boligforeningen 3B.

3B har sine rødder i tre almene boligorganisationer:

  • FB - Fagforeningernes Boligforening (stiftet af seks fagforeninger i 1947)
  • KSB - Københavns Sociale Boligselskab (stiftet af socialfilantroper i 1927)
  • H44 - Boligselskabet af 1944 i Herlev (stiftet af arbejderbevægelsen i 1944)

 

KSB blev i 1927 stiftet af socialfilantroper, som ønskede at skabe boliger for mennesker med en lille indtægt. H44 blev i 1944 stiftet med afsæt i arbejderbevægelsen, som ønskede at skabe almene boliger som alternativer til parcelhuse. FB blev stiftet af seks forskellige fagforeninger i 1947, og målet med boligforeningen var at bygge gode store og lyse boliger til mindrebemidlede. Her var det beboerne selv, som skulle styre foreningen og bebyggelserne. 

De tre boligorganisationer som havde mange fælles ideologier og strategier oprettede i 1967 en fælles administration – Fællesadministrationen 3B a.m.b.a.

1. januar 2008 fusionerede alle organisationerne og blev til Boligforeningen 3B, og senest er 3B blevet en del af KAB-fællesskabet i 2019.

3B som nu er en del af KAB-fællesskabet, har over 12.000 boliger, der i alder strækker sig over en periode på 200 år.